Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:07:44Z
dc.date.available2013-03-12T09:07:44Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-06-18en_US
dc.identifier.citationUrke, Tormod. Interferometriske tidsserieanalyser med permanent spreder-teknikken. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12661
dc.description.abstractI denne oppgaven er det gjort interferometriske tidsserieanalyser ved hjelp av permanent spreder-teknikken (PS-teknikken) for Flåm/Aurland og Nord-Island. Denne teknikken benytter seg av SAR-data (Synthetic Aperture Radar) for kartlegging av saktegående bevegelser, og baserer seg på å finne naturlige punktmål som er koherente mellom SAR-opptakene. Teknikken gjør en i stand til å måle deformasjonsrater i mm/år-domenet med svært høy nøyaktighet. I denne oppgaven er det brukt SAR-data fra ERS-1 og ERS-2 satellittene (European Remote-sensing Satellite) tatt i perioden 1992 til 2000. Teorien og rammeverket for PS-teknikken blir gjennomgått og blir koblet opp mot resultater for de to testområdene. Resultatene viser detektert deformasjon i begge studieområdene, og eksempler på dette vises. Resultatene viser både styrker og svakheter ved teknikken. Til slutt diskuteres tema som nøyaktighet og hvilke anvendelsesområder resultatene har. Det blir diskutert feilkilder og problemer ved teknikken, og noen konkrete anbefalinger for interferometriske tidsserieanalyser i ikke-urbane, lavkoherente områder blir gitt i konklusjondelen. HQ PDF er tilgjengelig på forspørsel.nor
dc.description.abstractIn this thesis interferometric time-series analysis using the Persistent Scatterers-technique has been applied for Flåm/Aurland and North-Iceland. This technique uses SAR-data (Synthetic Aperture Radar) to map slow-moving deformations, and is based on finding natural point targets that are coherent between the SAR-scenes. The technique is able to measure deformation rates in the mm/year-range with extremely high precision. In this thesis SAR-data from the ERS-1 and ERS-2 satellites (European Remote-sensing Satellite) covering the period 1992 to 2000 have been used. The theory and framework for the PS-technique is presented, and is connected to the results in the study areas. The results show detected deformation in both study areas, and examples are shown. The results show both strengths and weaknesses of the technique. Finally topics like precision and application of the results are discussed. Sources of error and problems with the technique are discussed, and some concrete recommendations for interferometric time-series analysis in non-urban, low-coherent areas are given in the conclusion. HQ PDF is available on request.eng
dc.language.isonoben_US
dc.subjecthydrologi geomatikk SAR Flåm Islanden_US
dc.titleInterferometriske tidsserieanalyser med permanent spreder-teknikken : Deteksjon av deformasjon i lav-koherente fjellområder – anvendelse og begrensningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-07-08en_US
dc.creator.authorUrke, Tormoden_US
dc.subject.nsiVDP::450en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Urke, Tormod&rft.title=Interferometriske tidsserieanalyser med permanent spreder-teknikken&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24955en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103678en_US
dc.contributor.supervisorAndreas Kääb og Dan Johan Weydahlen_US
dc.identifier.bibsys101524293en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12661/1/Master_2010_Tormod-Urke_FINAL_00-LowQuality.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata