Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:05:13Z
dc.date.available2013-03-12T09:05:13Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-02-17en_US
dc.identifier.citationNielsen, Marianne Holst. Structure and Microseismicity of the unstable rock slide at Åknes, Norway. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12576
dc.description.abstractSammendrag På Åknes i Møre og Romsdal, Norge, er det i dalsiden av en fjord oppdaget et potensielt fjellskred. Et ras på Åknes kan lage en enorm flodbølge nede i fjorden. Denne flodbølgen vil ødelegge de nærmeste bygdene og mange menneskeliv vil gå tapt. Området ble i 1985 først undersøkt av NGI. På grunn av den potensielle faren fra Åknes, så har området siden den gang blitt grundig undersøkt med mange ulike metoder. Blant disse undersøkelsene ble det i 2005 utplassert midlertidig et passivt seismisk nettverk for å undersøke områdets mikroseismisitet. Nettverket registrerte seismisiteten i 6-7 uker. Datasettet fra denne undersøkelsen er blitt analysert i denne oppgaven. Det er blitt funnet 7 mikroseismiske hendelser i dataene ved å bruke en algoritme som benytter seg av STA/LTA metoden. I løpet av de to siste dagene av registreringstiden til det passive nettverket ble det utført refraksjonsseismikk med fem aktive skudd. Informasjon om disse skuddene er brukt til å lage et gangtid-avstandsplott som omfatter hele området. Fra dette plottet er det laget en hastighetsmodell. Ved å bruke forholdet mellom gangtid og episentrisk avstand, som ble funnet i gangtid-avstansplottet, så har man ved hjelp av en mistilpassningsfunksjon lokalisert de seismiske hendelsene.nor
dc.description.abstractAbstract The Åknes site is a potential rockslide in a hillside of a fjord on the west coast of Norway in the county of Møre Og Romsdal. A rockslide at Åknes has the potential of making a large flood wave. The flood wave could destroy the closest villages and kill many people. Due to this big threat the area has been heavily investigated by numerous methods since it was discovered in 1985 by NGI. Among these investigations a passive seismic network for monitoring the microseismicity of the area was temporarily installed in 2005, recording seismic data for 6-7 weeks. The dataset from this acquisition has been analyzed in this thesis. 7 microseismic events have been detected with an algorithm which uses the STA/LTA method. From the information on five shots of a refraction seismic survey executed the last two days of the passive networks recording period, has been used to make a traveltime-distance plot for the whole area. From this plot a velocity model has been made. By using the relation between traveltime and epicentral distance, found from the five shots, the detected events have been localized by using a misfit function.eng
dc.language.isoengen_US
dc.subjectpetroleumsgeologi Åknes Åkneset Åkerneset nikroseismisitet mikrojordskjelv mikro jordskjelv seismisitet skred fjellskred struktur ras steinras seismik nettverk IHRen_US
dc.titleStructure and Microseismicity of the unstable rock slide at Åknes, Norwayen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-04-14en_US
dc.creator.authorNielsen, Marianne Holsten_US
dc.subject.nsiVDP::450en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nielsen, Marianne Holst&rft.title=Structure and Microseismicity of the unstable rock slide at Åknes, Norway&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21397en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo89331en_US
dc.contributor.supervisorValerie Maupin, Isabelle Lecomte, Michael Rothen_US
dc.identifier.bibsys09204736xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12576/3/master_holstnielsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata