Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:02:47Z
dc.date.available2013-03-12T09:02:47Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2007-02-15en_US
dc.identifier.citationUttakleiv, Lars Andre. "Hvor går grensa ?" Landskapstypekartlegging i Møysalen nasjonalpark. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12418
dc.description.abstractSammendrag Interessen for landskapets ressurser er økende både nasjonalt og internasjonalt. Dette kommer til uttrykk i den europeiske landskapskonvensjonen, en konvensjon Norge var et av de første landene til å signere (1 mars 2004). Omtanke for landskapets visuelle kvaliteter kommer også til syne i både media og offentlige utredninger, der det ofte ropes et varsku om en rekke ulike landskapsendringer som nå skjer med ulik kraft og konsekvens rundt om i landet. For å imøtekomme disse endringsprosessene gjennom riktig forvaltning, trengs det en presis og systematisk identifisering av landskapet. Med NIJOS (Norsk institutt for jord og skogkartlegging) etablering av Nasjonalt referansesystem for landskap (2005), har vi i Norge fått et godt system for identifisering av landskap på regionalt nivå. I denne oppgaven blir det gjort en evaluering av grunnlagsmetoden det nasjonale referansesystem er bygget på; NIJOS metode for landskapskartlegging. Metode definerer landskapet gjennom en hierarkisk oppbygning. Landskapet blir identifisert og inndelt etter prinsippet om en romlig inndeling i det overordna landskapsrom. I denne oppgaven blir det satt spørsmålstegn ved den romlige inndelingens evne til å fange opp detaljene i et landskap og hvordan anvendelsen fungerer på lokalt nivå innenfor små geografiske områder. Grunnlaget for landskapsevalueringen i oppgaven er bygget på å kunne identifisere og dele oppgavens feltområdet i et utvalg av landskapsområder. Oppgavens tilnærmingen til NIJOS metode for landskapskartlegging fokuserer på sammenheng i landformer og landformdannende prosesser, satt i en romlig kontekst. En slik strukturering og inndeling av et feltområdet vil kunne gi en mer presis beskrivelse av områdets egenskaper og de ulike faktorene som påvirker landskapsbildet og opplevelsen av det. Den landskapsmessige organiseringen som er utarbeidet i oppgaven vil kunne være nyttig i forbindelse med vurdering av grenser for vernekategorier og eventuell soneinndeling i en utarbeidelse av forvaltningsplaner av vernede områder. Videre vil den kunne identifisere spesielle og særegne natur og landskapstyper som er sjeldne eller sårbare for inngrep.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnaturgeografi landskapsgeografi miljøgeografi ressursgeografi ressurs naturressursforvaltningen_US
dc.title"Hvor går grensa ?" Landskapstypekartlegging i Møysalen nasjonalpark : en evaluering av NIJOS metode for landskapskartleggingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-03-30en_US
dc.creator.authorUttakleiv, Lars Andreen_US
dc.subject.nsiVDP::450en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Uttakleiv, Lars Andre&rft.title="Hvor går grensa ?" Landskapstypekartlegging i Møysalen nasjonalpark&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14617en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo52849en_US
dc.contributor.supervisorTormod Klemsdalen_US
dc.identifier.bibsys070450080en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12418/1/Hvor_gar_grensa.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata