Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:59:37Z
dc.date.available2013-03-12T08:59:37Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-03-13en_US
dc.identifier.citationHaddeland, Anne Siri. En klassifisering av ferskvannsdeltaer basert på planform. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12399
dc.description.abstractOppgavens problemstilling er å gjøre en klassifisering av resente ferskvannsdeltaer på bakgrunn av planform (geomorfologi) sett fra kart og flybilder. Klassifikasjonens anvendelighet testes på norske ferskvannsdeltaer. Direktoratet for naturforvaltning har tidligere gjort et slikt forsøk, hvor resultatet ble ”Elvedeltabasen”. Databasen er tilgjengelig på www.statkart.no/skme/produkt/delta/. Formålet med det prosjektet var å få fram et totalbilde av arealsituasjonen i større norske elvedelta. En bedre tilgjenglighet av informasjon om elvedelta kan medføre en bedre arealforvaltning. Det er registrert 118 ferskvannsdeltaer i Elvedeltabasen. Av disse er hvert enkelt delta vurdert i forhold til planform på bakgrunn av Elvedeltabasens tilgjengelige verktøy; flybilder, ortofoto, satelittbilder og CORINE Land Cover. I tillegg er ortofoto fra nettportalen Norge i bilder benyttet. Kart og flybilder ble valgt som datakilder, da målet med oppgaven var at klassifiseringen skulle være anvendelig. Anvendelig i denne sammenheng betyr lave tids- og kostnadsressurser, samt brukervennlighet. Kart og flybilder ble derfor valgt, da disse er lett tilgjengelige datakilder. Kan flybilder og kart gi den informasjonen som er nødvendig for å gi et tilstrekkelig resultat? Usikkerheten i kartene og flybildene anses som lav, da det stilles strenge krav til kart og til metodikken som ligger bak flybilders presisjon. Feilkildene vil i alle tilfeller være av mindre betydning for klassifiseringen. Flere av kartbladene som ble benyttet var av eldre dato, men dette hadde nytteverdi for klassifiseringen, da flybildene var av nyere dato, og dermed gjorde det mulig å se om deltaet eventuelt var kommet i en overgangsform. Resultatet vurderes som tilstrekkelig, tatt i betraktning at klassifiseringen er ment å være et supplement til Elvedeltabasens klassifisering av ferskvannsdeltaer. Elvedeltabasen er på samme måte som denne oppgavens klassifisering, bygd opp basert på det geomorfologiske aspektet. Er det representativt å gjøre rede for en klassifisering av deltatyper kun basert på planform? Det er, som kapittel 5.1 drøfter, klart at det å observere alle deltaene i felt, samt utføre fysiske målinger ville gitt høyest grad av informasjonsmengde og nøyaktighet i resultatet. En slik klassifikasjon er imidlertid idealistisk, og vil i praksis ikke være mulig, verken tids- eller kostnadsmessig. Deltaenes planform gir tilstrekkelig informasjon, tatt i betraktning at klassifikasjonen skal være anvendelig, og brukes som et verktøy i forvaltningsmessig perspektiv.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnaturgeografi ferskvannsdeltaer elvedelta-basen elvedelta suspensjonsdelta bankedannelseren_US
dc.titleEn klassifisering av ferskvannsdeltaer basert på planform : En anvendelig klassifikasjon eksemplifisert ved norske referansedeltaeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-05-19en_US
dc.creator.authorHaddeland, Anne Sirien_US
dc.subject.nsiVDP::450en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Haddeland, Anne Siri&rft.title=En klassifisering av ferskvannsdeltaer basert på planform&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12228en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo37083en_US
dc.contributor.supervisorKjell Nordsethen_US
dc.identifier.bibsys060850388en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12399/1/haddeland2006.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata