Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:00:06Z
dc.date.available2013-03-12T09:00:06Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2006-01-24en_US
dc.identifier.citationKleivane, Ingeborg. Elvelandskap og inngrep. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12393
dc.description.abstractHovudmålet med oppgåva har vore å lage ein metode for å klassifisere elvelandskap. Elvelandskap er definert som planmønster saman med naturtypen på elvebreidda. Hovudverktøyet skal vere M711-kartserien, og støtteverktøy vil vere flybilete, nivellement og synfaring. Glomma, frå utløpet av Aursunden ned til Kongsvinger, er valt som testvassdrag. Resultatet av klassifiseringa vil bli presentert i kart. Resultatet av analysen vil vere ei vurdering av alle strekningane, om nokon har liten grad av påverknad frå sikringstiltak som NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har gitt tilskot til. Informasjon om sikringstiltaka vil bli henta frå NVE Atlas, som er eit kartverktøy på internett der NVE presenterer ulike hydrologiske data. For å gjere denne analysen, vil arbeidet til Voksø og Homstvedt (1996) bli nytta og resultatet av denne analysen er presentert i kart. Det vil også bli gitt ein kvalitativ vurdering av grad av påverknad frå inngrep i nokre av strekningane som ikkje har registrerte sikringstiltak. Testvassdraget blei delt inn i 78 strekningar med 21 forskjellige elvelandskapstypar. Den mest vanlege elvelandskapstypen i testvassdraget er nr. 6 – anastomose med elveslette, barskog og jordbruk. Det var 24 strekningar som ikkje hadde registrerte sikringstiltak. Av desse 24 er nokre strekningar vurdert som lite eller middels påverka av inngrep. Verdien av elvelandskap er også diskutert. Ikkje berre verdien av elvelandskapet i seg sjølv, men også verdien av det å klassifisere elvelandskap. Klassifiseringssystemet kan nyttast til å kartlegge verdiar i vassdragsmiljøet som er sårbare for inngrep.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.subjectnaturgeografi klassifikasjon klassifiseringssystem Glomma inngrepsgrad planmønster planformen_US
dc.titleElvelandskap og inngrep : Klassifisering og analyse av Glommaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-02-17en_US
dc.creator.authorKleivane, Ingeborgen_US
dc.subject.nsiVDP::450en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kleivane, Ingeborg&rft.title=Elvelandskap og inngrep&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11753en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo35484en_US
dc.contributor.supervisorKjell Nordseth (UiO), Tharan Fergus (NVE)en_US
dc.identifier.bibsys060290870en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12393/1/kleivane_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata