Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:59:29Z
dc.date.available2013-03-12T08:59:29Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-06-24en_US
dc.identifier.citationVernang, Trond Magne. Evaluering av "metode for risikoklassifisering av kvikkleiresoner". Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12371
dc.description.abstractSammendrag Norges Geotekniske Institutt (NGI) har, på oppdrag fra Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) inndelt kvikkleiresoner i fem risikoklasser basert på en evaluering av ”skadekonsekvens” og ”faregrad”. Det er i denne masteroppgaven sammenstilt resultater fra faregradsevaluering utarbeidet av NGI og konkrete stabilitetsberegninger for 33 av de 47 sonene i Rømuavassdraget på Romerike. Det har vært ønskelig å finne en sammenheng mellom vurdert faregrad for en sone og beregningsmessig sikkerhetsfaktor for den samme sonen. Dette forholdet har blitt utprøvd i oppgaven, og resultater tyder på at det er en tilsynelatende korrelasjon. Det er også utført en sammenstilling mellom effekten av stabiliserende sikringstiltak med hensyn til faregrad og beregningsmessig sikkerhet for 9 av de 47 sonene. Fra resultater i Slope W er det etter alt å dømme en sammenheng mellom størrelse på inngrepet og endring i sikkerhetsfaktoren. Et siste mål for oppgaven har vært å vurdere 8 gamle godt dokumenterte skred. Skredene er fremstilt i faregradsevaluering for å teste hvordan dagens NGI metodikk vil klassifisere områdene. 6 av de 8 skredområdene kommer i fareklasse ”høy”, mens 2 skred får høyeste score i faregradklasse ”middels”. 2 av skredene kommer også i de høyeste risikoklassene (4 og 5). Det ville trolig bli satt i verk sikringstiltak eller supplerende undersøkelser, i første omgang, for disse områdene, i dagens situasjon. Risikoanalyser har vist seg å være et viktig og godt redskap for å kunne anvende ressurser på riktige områder. NGIs metodikk er et nyttig verktøy som gjør det enklere å bestemme hvor ressurser skal benyttes.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmiljøgeologi naturkatastrofer skadekonsekvens faregrad risikoanalyse skred ras jordskreden_US
dc.titleEvaluering av "metode for risikoklassifisering av kvikkleiresoner"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-09-13en_US
dc.creator.authorVernang, Trond Magneen_US
dc.subject.nsiVDP::450en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Vernang, Trond Magne&rft.title=Evaluering av "metode for risikoklassifisering av kvikkleiresoner"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11031en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo28322en_US
dc.contributor.supervisorKaare Hoeg og Odd Gregersenen_US
dc.identifier.bibsys051592134en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12371/1/28322.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata