Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:57:43Z
dc.date.available2013-03-12T08:57:43Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-15en_US
dc.identifier.citationFlateng, Monica Nysæter. Bruk av paracetamol i den postoperative smertebehandlingen av nyfødte. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12284
dc.description.abstractBakgrunn: Postoperativ smertebehandling av nyfødte er i dag en viktig del av den neonatale behandlingen. Paracetamol i kombinasjon med morfin, utgjør de viktigste analgetika i den postoperative smertebehandlingen av premature og fullbårne nyfødte. Et umodent gastrointestinalt system og praktiske årsaker gjør at paracetamol hovedsakelig administreres som stikkpiller til nyfødte. Grunnet variabel og langsom rektal absorpsjon av paracetamol, er det et økende bruk av intravenøs paracetamol. Denne bruken foregår imidlertid utenfor godkjenning for premature. Det er få publiserte farmakodynamiske studier av paracetamol, spesielt blant nyfødte. Denne studien er en retrospektiv pilotstudie for en klinisk studie med intravenøs paracetamol. Hensikten med den kliniske studien er å undersøke den farmakodynamiske effekten av intravenøs paracetamol ved å undersøke assosiasjonen mellom plasmakonsentrasjon og grad av smertelindring. Hensikt og metoder: I denne studien ble pasientjournaler fra postoperative premature og nyfødte innlagt på Nyfødt Intensiv, St. Olavs Hospital i perioden januar 2005 til april 2009 brukt til å undersøke den postoperative smertebehandlingen av nyfødte med hovedfokus på rektalt administrert paracetamol. Det ble laget simuleringsmodeller i Microsoft Office Excel 2007 for paracetamol og morfin, som estimerer de individuelle postoperative konsentrasjonene av paracetamol og morfin ut fra alder, vekt og doseringsopplysninger av paracetamol og morfin i pasientjournalene. Ved bruk av de individuelle estimerte plasmakonsentrasjonskurvene ble estimerte konsentrasjoner av paracetamol og morfin på tidspunkt for smertevurdering funnet. Deretter ble assosiasjonen mellom smertescore og estimerte konsentrasjoner av henholdsvis paracetamol og morfin undersøkt. Ut fra journalopplysninger ble det også undersøkt om paracetamolbruken har noen effekt på morfinbehovet. Resultater: Det var ingen signifikant assosiasjon mellom smertescore og tilhørende estimerte konsentrasjoner av paracetamol og morfin (p= 0,834 og 0,078). De estimerte konsentrasjonene av morfin ved tilstedeværelse av smerte (CRIES- score 0-3) er signifikant høyere en ved ingen smerte (CRIES-score 4-10) (p= 0,016). Den totale mengden morfin administrert i form av infusjon synker signifikant med økt gjennomsnittlig døgndose av paracetamol (p= 0,007). Det ble også vist en trend til at antall administrerte bolusdoser med morfin og gjennomsnittlig infusjonshastighet synker med økt døgndose av paracetamol, men assosiasjonene var ikke signifikante (p= 0,061 og 0,058). Konklusjon: Verken estimerte konsentrasjoner av paracetamol eller morfin forklarer variasjonen i smerteintensitet. Det er imidlertid mange usikkerhetsmonumenter knyttet til dette, og resultatene er derfor ikke overførbare til å gjelde for reelle konsentrasjoner av paracetamol og morfin. Det kan se ut som om morfinbehovet reduseres ved adekvat dosering av paracetamol, men det kreves imidlertid reelle kliniske studier for å avgjøre om paracetamol har en morfinsparende effekt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfarmakokinetikk analgetikaen_US
dc.titleBruk av paracetamol i den postoperative smertebehandlingen av nyfødte : En retrospektiv journalstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-07-30en_US
dc.creator.authorFlateng, Monica Nysæteren_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Flateng, Monica Nysæter&rft.title=Bruk av paracetamol i den postoperative smertebehandlingen av nyfødte&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22563en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91847en_US
dc.contributor.supervisorElin Høien Bergene, Anders Åsbergen_US
dc.identifier.bibsys092852629en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12284/1/Flateng_Monica_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata