Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:58:34Z
dc.date.available2013-03-12T08:58:34Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-15en_US
dc.identifier.citationGjerstad, Marianne Beate. Beslutninger ved valg av medikamentell behandling i diabetesteam. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12282
dc.description.abstractPubliserte studier viser at oppfølging ved diabetesklinikker gir bedre sykdoms- mestring med mindre senkomplikasjoner enn oppfølging i primærhelsetjenesten.En teori kan være at bedret sykdomsmestring er et resultat av en bedre legemiddelbehandling hvor diabetesteamet innvirker på behandlingsstrategien. Det finnes foreløpig lite data på hvordan teamene samarbeider med hensyn til ansvarsfordeling, informasjonsflyt og valg av behandling inkludert medikamentell behandling. Denne studien hadde til formål å belyse teambeslutningene som blir tatt i forbindelse med valg av diabetesmedikamenter i diabetesteam, og informasjonsflyten vedrørende diabetesmedikamenter innad i teamet. Seks leger og åtte sykepleiere fra diabetesteam på Østlandet ble rekruttert til å delta i studien. Deltakerne ble intervjuet personlig med en kvalitativ intervjuguide. Intervjuguiden var utformet for å kartlegge hvordan diabetesteamene samarbeider med hensyn til ansvarsfordeling, informasjonsflyt og valg av behandling. Resultatene fra studien tilsa at det var et samarbeid mellom leger og sykepleiere ved valg av medikamentell behandling, hvor de to faggruppene så pasienttilfellene fra forskjellig synsvinkel. Både leger og sykepleiere i diabetesteamene var interessert i en god informasjonsflyt innad i diabetesteamet for både diabetesutstyr og medikamentell behandling. Flere av sykepleierne (63 %) ga uttrykk for at de ønsket mer kunnskap om medikamentell behandling, spesielt peroral antidiabetika.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectdiabetes medisinvalgen_US
dc.titleBeslutninger ved valg av medikamentell behandling i diabetesteam : Personlig intervju av leger og sykepleiere i diabetesteam på Østlandeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-08-04en_US
dc.creator.authorGjerstad, Marianne Beateen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gjerstad, Marianne Beate&rft.title=Beslutninger ved valg av medikamentell behandling i diabetesteam&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22579en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91829en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Hege Thoresen ved Farmasøytisk Institutt, Medisinsk direktør Jon Sigurd Riis i sanofi-aventis Norge ASen_US
dc.identifier.bibsys092874568en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12282/2/Gjerstad_MarianneBeate_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata