Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:58:56Z
dc.date.available2013-03-12T08:58:56Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-14en_US
dc.identifier.citationAndreassen, Heidi Krohg. Effekter av PPARgamma-agonist og NSAIDs i cellelinjer fra coloncancer. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12277
dc.description.abstractEpidemiologiske studier har vist at ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) kan redusere risikoen for å utvikle kreft, spesielt kreft i tykktarm. Mange studier viser at de antiproliferative effektene til NSAIDs ikke kan forklares utelukkende ved inhibering av enzymet cyklooksygenase (COX), da disse effektene også forekommer i celler som ikke uttrykker COX. Mange alternative mekanismer har derfor vært foreslått, blant annet at NSAIDs uttøver effekter via peroksisom-proliferator-aktiverte reseptorer (PPARs). Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke ulike NSAIDs med hensyn på aktivitet på PPARγ, i kreftceller isolert fra tykktarm. Det ble også undersøkt om NSAIDs har effekter på ekspresjon av ulike proteiner som i litteraturen er beskrevet å være regulert av PPARγ-agonister, men der det ikke er avklart om dette skyldes en direkte PPARγ-reseptormediert effekt. Cellelinjene HT 29 og HCT 116 ble transfektert med et PPAR-responsivt-element (PPRE)-konstrukt forbundet med en luciferasereporter. Cellene ble deretter behandlet med rosiglitazon, en anerkjent PPARγ-agonist, og ulike NSAIDs, og reseptoraktivering ble detektert i et luciferaseassay. I tillegg ble ekspresjon av ulike proteiner etter stimulering med PPARγ-agonist og NSAIDs, detektert ved henholdsvis Western blotting og cAMP-assay. Proteinene som ble undersøkt var PTEN, COX-2 og 15-hydroksyprostaglandin dehydrogenase (15-PGDH), samt ekspresjon av EP2-reseptorer målt ved PGE2-stimulert cAMP-produksjon. Resultatene fra transfeksjonsforsøkene var lite reproduserbare og det var også tydelige tegn på cytotoksisitet ved stimulering med NSAIDs. Sulindaksulfid var den eneste liganden som gav en doseavhengig respons på PPARγ-aktivering, imidlertid var de høyeste konsentrasjonene som ble benyttet for øvrig svært cytotoksiske. I HT 29 cellelinjen førte stimulering med rosiglitazon og indometacin til redusert ekspresjon av PTEN, mens nivået av PTEN ble svakt oppregulert i HCT 116 cellene. Ekspresjonen av COX-2 ble oppregulert i HT 29 celler, det samme ble nivået av 15-PGDH i disse cellene. I HCT 116 cellene ble det imidlertid ikke funnet noen endring i ekspresjon av 15-PGDH etter behandling med rosiglitazon og indometacin. Ekspresjon av EP2-reseptorer ble nedregulert ved stimulering med disse ligandene målt ved ett-punktsbestemmelse, mens effekten fremkom enda tydeligere i dose-responsforsøk. På bakgrunn av funnene i denne oppgaven kan det konkluderes med at NSAIDs kan uttøve noen av sine effekter via PPARγ. Det er likevel et faktum at effekter av NSAIDs på PPARγ kun opptrer ved høye konsentrasjoner som tydelig er cytotoksiske. Effekter ved lavere konsentrasjoner kunne ikke detekteres i metodene som er benyttet i denne oppgaven.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjecttykktarmskreft ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler kreften_US
dc.titleEffekter av PPARgamma-agonist og NSAIDs i cellelinjer fra coloncancer : Medieres effekter av NSAIDs via PPARgamma?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-05-25en_US
dc.creator.authorAndreassen, Heidi Krohgen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Andreassen, Heidi Krohg&rft.title=Effekter av PPARgamma-agonist og NSAIDs i cellelinjer fra coloncancer&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24691en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91808en_US
dc.contributor.supervisorDagny Sandnes, Hege Thoresenen_US
dc.identifier.bibsys101140975en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12277/1/Effekter_av_PPARgamma-agonist_og_NSAIDs_i_cellelinjer_fra_coloncancer.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata