Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:51:46Z
dc.date.available2013-03-12T08:51:46Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-06-18en_US
dc.identifier.citationNguyen, Duc Thien. Anvendelse av ZIC-HILIC i offline todimensjonal wæskekromatografi for analyse av tryptisk klippet proteiner i urin. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12244
dc.description.abstractVed analyse av komplekse prøver som for eksempel urinprøver fra nyretransplanterte pasienter, kreves det en metode som har tilstrekkelig separasjonsevne til å separere prøver med komponenter med stor variasjon i fysiokjemiske egenskaper. Dette er vanskelig å oppnå med en endimensjonal væskekromatografisk metode. En mulig løsning for dette kan være bruk av et multidimensjonalt system. Hensikten med oppgaven er å utvikle og implementere et todimensjonalt system med MS-deteksjon som har god separasjonsevne og robusthet for analyse av tryptisk klippet modellprotein. For å oppnå gode resultater ved todimensjonal analyse er det nødvendig å kombinere metoder med to forskjellige ortogonale separasjonsprinsipper. I denne oppgaven ble det valgt å arbeide med et offline 2D ZIC-HILIC-RPC-system, som ser ut til å være relativt ortogonal. Videre arbeides det med identifisering av peptidprodukter av modellproteinet med hensyn til retensjonstid og MS/MS-spekter av peptidene. Det ble valgt 11 peptider på dette grunnlaget som markører for deteksjon av modellprotein i prøver. I dette offline todimensjonalt systemet ble peptider først separert på en ZIC-HILIC-kolonne, hvor peptidene ble separert etter hydrofile egenskaper. For så separeres etter hydrofobe egenskaper på en C8-RPC-kolonne. Ved utviklingen av dette offline 2D-LC-MS-systemet ble det først laget atskilte endimensjonale metoder på HILIC og RPC. Målet var at disse metodene skulle tilpasses slik at urinprøve fra pasienter kunne analyseres. I særlig grad ble det lagt vekt på å arbeide med optimalisering av HILIC-metoden, og metodens robusthet ble bedømt med hensyn til repeterbarhet. Det ble fokusert på overføringen av fraksjonene fra første dimensjon HILIC til andre dimensjon RPC. Som en del av prøveopparbeidelsen og overføringstrinnet mellom dimensjonene ble effekten av ACN etter inndampingsprosessen kartlagt, og forkjellige inndampings- og overføringsteknikker ble sammenlignet med hensyn til utbytte. Peptidløselighet og retensjonsrekkefølge av peptider ble undersøkt. Peptidene ble testet i løsninger av forskekjellige ACN-konsentrasjoner for å få vite mer om peptidløsligheten. Til slutt ble den utviklede ZIC-HILIC-metoden brukt for analyse av urinprøve fra en nyretransplantert pasiente og metoden utgir seg til å være en egnet separasjosmetode for denne type analyser.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAnvendelse av ZIC-HILIC i offline todimensjonal wæskekromatografi for analyse av tryptisk klippet proteiner i urinen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-17en_US
dc.creator.authorNguyen, Duc Thienen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nguyen, Duc Thien&rft.title=Anvendelse av ZIC-HILIC i offline todimensjonal wæskekromatografi for analyse av tryptisk klippet proteiner i urin&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21477en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo80012en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Léon Reubsaet, Stipendiat Håvard Loftheim og Post Doc Trine Grønhaug Halvorsenen_US
dc.identifier.bibsys091819563en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12244/3/Thien_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata