Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:53:52Z
dc.date.available2013-03-12T08:53:52Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-06-15en_US
dc.identifier.citationMirzaei, Moigan. Deteksjon og lokalisasjon av CKS2-proteinet i ulike cellesyklusfaser i livmorhalskarsinomer. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12230
dc.description.abstractHøyt uttrykk av CKS2-genet er funnet i livmorhalskarsinomer og er relatert til dårlig overlevelse. Det er også vist at CKS2 er involvert i cellesyklus. På bakgrunn av dette var målene i denne masteroppgaven å studere mengde og lokalisasjon av proteinet i ulike cellesyklusfaser. CKS2-mengden gjennom cellesyklus ble funnet ved bruk av flowcytometri. Lokalisasjonen av proteinet ble funnet ved bruk av konfokalmikroskopi der ulike snitt av cellen kunne studeres. Forsøk ble utført på intakte celler (metanolfikserte celler), og ekstraherte celler der cellemembranen var lysert ved bruk av en detergentbuffer. Ekstraherte celler ble anvendt for å undersøke om CKS2 var assosiert i kjerneområdet i de ulike cellesyklusfasene. CKS2-mengden økte fra G1-til og med G2- fase der cellene viste en dobling av CKS2-innholdet. Dette er i samsvar med doblingen av DNA-innhold og cellestørrelse fra G1- til - G2-fase i prolifererende celler. I intakte celler holdt CKS2-nivået seg relativt stabilt fra G2-til M-fase. Konsentrasjonen av CKS2 var dermed konstant gjennom cellesyklus i disse cellene. I de ekstraherte cellene ble CKS2-mengden i M- fase redusert til G1-nivå. Dette kan indikere at CKS2 i M-fase befinner seg i cytoplasma og dermed reduseres når cellemembranen lyseres. Forskjellen i CKS2-innhold mellom intakte og ekstraherte celler i M-fase var signifikant etter utført t-test for HeLa, men ikke for SiHa. CKS2 ble funnet lokalisert i foci i kjernen i interfasecellene i intakte og ekstraherte HeLa og SiHa. CKS2 ble ikke detektert i nukleoli i disse cellene. I M-fase var CKS2-foci ikke assosiert med kjerneområdet, men funnet i cytoplasma i intakte og ekstraherte HeLa og SiHa. Medianen av antall foci i per celle i midtsnittsbildene i de ekstraherte interfasecellene var 11 for HeLa og 12 for SiHa. Prosentandelen celler uten foci blant disse cellene var 10,53 % for HeLa og 5,26 % for SiHa. Noe CKS2 ble også detektert diffust fordelt i interfase og M-fase. Det ble også detektert celler uten CKS2. De CKS2-negative cellene som var runde og hadde kjernemembranen i behold, kan ha vært i interfase eller profase. Konfokalmikroskopi på sorterte celler viste at de CKS2-negative cellene ikke var i en spesifikk fase av interfase. CKS2 i foci i interfasecellene kan ha vært for store til å ekstraheres. Disse cellene hadde også kjernemembranen i behold i motsetning til mitosene, dette kan ha bidratt til at CKS2-foci hovedsakelig ble funnet i kjernen i interfase, mens CKS2-foci var lokalisert i cytoplasma i mitosene. Muligens er CKS2 bundet i foci i kjernen i interfase, mens bindingen opphører i M-fase. CKS2-foci kan imidlertid også være ubundet i kjernen i interfasecellene CKS2-foci funnet i denne masteroppgaven besto antakeligvis av flere CKS2 formet som heksamere. CKS2 bindes til syklin-B1/CDK1-komplekset i G2-/M-faseovergangen i humane celler. Syklin-B1/CDK1-komplekset er vist å være lokalisert i cytoplasma i interfase, for deretter å translokaliseres til kjernen i sen profase. CKS2 kan ha ulike konformasjoner i interfase i HeLa og SiHa, der det diffust fordelte CKS2 bindes til syklin-B1/CDK1-komplekset i G2-/M-overgangen, mens CKS2 i foci antakeligvis har en annen funksjon. Konformasjonsendringen antydet i flowcytometriforsøkene var lokalisert i kjernen, der CKS2 var hovedsakelig i foci i interfase, men diffust fordelt i mitosene. CKS2 i foci kan også fungere som lagringsplass i kjernen i G1-, S-, og G2-fase. I M-fase kan CKS2 i foci ha en ukjent funksjon, eller fungere som lagringsplass i cytoplasma.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkonfokalmikroskopi flowcytometri livmorhalskreften_US
dc.titleDeteksjon og lokalisasjon av CKS2-proteinet i ulike cellesyklusfaser i livmorhalskarsinomeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-10en_US
dc.creator.authorMirzaei, Moiganen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Mirzaei, Moigan&rft.title=Deteksjon og lokalisasjon av CKS2-proteinet i ulike cellesyklusfaser i livmorhalskarsinomer&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21471en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo79431en_US
dc.contributor.supervisorHeidi Lyng, Kirsten Skarstaden_US
dc.identifier.bibsys091772524en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12230/4/Mirzaei_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata