Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:49:31Z
dc.date.available2013-03-12T08:49:31Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-06-11en_US
dc.identifier.citationLofthus, Anette. Struktur- og aktivitetsstudier av ulike fraksjoner isolert fra Vaccinium macrocarpon. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12224
dc.description.abstractVaccinium macrocarpon Aiton, amerikansk tranebær, er en vintergrønn dvergbusk som vokser vilt i østlige deler av Nord-Amerika. Planten er mye brukt innen folkemedisin, blant annet til å behandle og forebygge urinveisinfeksjoner. Nyere forskning har vist at tranebær hemmer Escheria coli i å feste seg til slimhinnene i urinveiene, og at de ansvarlige komponentene er proantocyanidiner. Videre er det vist at en ukjent høymolekylær polar fraksjon fra bærene kan hindre adhesjon av Streptococcus sobrinus til en kunstig biofilm. Det har ikke blitt utført karakterisering av høymolekylære, polare fraksjoner fra V.macrocarpon. I denne studien ble det utført ekstraksjon av V.macrocarpon med diklormetan, 96 % etanol, 50 % etanol, vann ved 50 ºC og 100 ºC. Videre ble 50 % etanol råekstraktet opprenset ved adsorpsjonskromatografi på Amberlite XAD7HP, fraksjonert ved gelfiltrering på Bio-Gel P-6 DG og ionebytter ANX Sepharose 4 Fast Flow. Dette resulterte i fraksjonene 50%A1, MeAm, 50%Bg1, 50%S1, 50%S2 og 50%S3 som ble videre testet. Vannekstraktene ble dialysert, noe som resulterte i 50vdia og 100dia, og deretter fraksjonert på ANX Sepharose 4 Fast Flow. Dette ga fraksjonene 50vS1, 50vS2, 50vS3, 50vS4, 100vS1, 100vS2, 100vS3 og 100vS4. Monosakkaridsammensetningen til råekstrakter og fraksjoner ble bestemt ved metanolyse, TMS-derivatisering og GC- analyse. Videre ble bindingsanalyse av 50%rå, 50%S1, 50vS1 og 100vS1 utført ved hjelp av karboksylsyrereduksjon, hydrolyse, reduksjon, acetylering og GC-MS-analyse. Test for tilstedeværelse av arabinogalaktanproteiner ble utført ved bruk av Yariv-test på de fleste fraksjoner. Resultatene viste generelt et høyt innhold av arabinose, galaktose og galakturonsyre. Det ble dessuten påvist AGP i alle fraksjoner testet, unntatt 100vS1. Metyleringsanalysen ga ufullstendige resultater. Resultataene tyder likevel på at 50vS1 og 100vS1 inneholder noe xyloglukaner, og at det i 50vS1 er lange homogalakturonankjeder og AG-I tilstede. Råekstraktene og de ulike fraksjonenes aktivitet i biologiske systemer ble studert. Komplementfikseringstest ble utført for å teste påvirkning på komplementsystemet, der 96%rå, 50%rå og 50%Bg1 viste høyest aktivitet. Makrofagaktivering ble studert ved hjelp av en metode basert på måling av NO-frigjøring fra makrofager. Kun 50%Bg1 viste å ha en målbar effekt på makrofagene. Agardiffusjon metode ble utført for å teste antimikrobiell aktivitet, og det ble vist at MeAm, 96 % rå og 50%rå hadde høyest antimikrobiell effekt. Hemming av CYP3A4-mediert metabolisme ble studert ved bruk av mikrosomforsøk med midazolam. 96%rå, MeAm og 50%rå viste hemming av metabolismen, mens 50vrå, 100vrå og 50%Bg1 viste enzymstimulering.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjecttranebæren_US
dc.titleStruktur- og aktivitetsstudier av ulike fraksjoner isolert fra Vaccinium macrocarpon : amerikansk tranebæren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-03en_US
dc.creator.authorLofthus, Anetteen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lofthus, Anette&rft.title=Struktur- og aktivitetsstudier av ulike fraksjoner isolert fra Vaccinium macrocarpon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21449en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo78871en_US
dc.contributor.supervisorHilde Barsett, Torun H. Aslaksen og Terje E. Michaelsenen_US
dc.identifier.bibsys091735165en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12224/4/Lofthus_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata