Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:50:49Z
dc.date.available2013-03-12T08:50:49Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-02-01en_US
dc.identifier.citationWahl, Tatiana. Rusmiddelomsorgen i Norge 1986-2005 med hovedvekt på substitusjonsbehandling med legemidler. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12209
dc.description.abstractSAMMENDRAG Denne studien gikk ut på å studere hvordan det norske samfunnet i perioden 1986-2005 har satt i verk tiltak mot rusmiddelmisbruk. Resultatene av studien er basert på litteraturfunn. I 1985 ble det norske samfunnet oppmerksom på HIV- problematikken. Da framlagte prognosene for spredning av HIV-smitte blant sprøytemisbrukere var svært dystre, og det ble i fagfeltet stilt spørsmål om bruk av legemidler i kampen mot smittespredning. På bakgrunn av norsk og internasjonal forskning og klinisk erfaring vedtokk Stortinget i 1997 at det skulle bygges et landsdekkende legemiddeltilbud. Lovgrunnlaget ble utformet i ”Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek”, av 27. april 1998 og retningslinjene for behandlingen ble fastlagt i Rundskriv I-25/98 ”Midlertidige retningslinjer for metadonassistert rehabilitering av 2. april 1998”. Tilbudet ble utbygget i løpet av 1998 og 1999 og omfatter i dag hele landet. Retningslinjene er revidert på grunnlag av erfaringer og omfatter i dag flere typer legemidler. Se rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet I-35/2000 ”Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering”. Lovgrunnlaget i Forskriftene av 27. april 1998 gjelder fortsatt, men har fått et tillegg som er beskrevet i ”Rundskriv 15/2000 ”Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk”. Dette omhandler konsekvensene for rekvirering av legemidler i gruppe A og B. I 2003 ble det rapportert om dårlig helse og tjenestetilbud for rusmisbrukere, og i 2004 ble det gjennomført omorganisering av omsorgsansvaret for rusmisbrukere (Rusreformen). Målet med rusreformen var at behandlingstilbud og behandlingsresultater skulle bli bedre. Rusreformen skulle evalueres og resultatene skulle ferdigstilles ved utgangen av 2006, men før det, skulle LAR evalueres og det fremtidige utviklingen skulle vurderes. For første gang ble det i 2003 foretatt en nasjonal evaluering av LAR og materialet som nå foreligger er omfattende. Evalueringene ga på mange områder god dokumentasjon for at høyterskelmodellen har oppnådd gode resultater, men at det fortsatt er et forbedringspotensial.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsamfunnsfarmasien_US
dc.titleRusmiddelomsorgen i Norge 1986-2005 med hovedvekt på substitusjonsbehandling med legemidleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-02-27en_US
dc.creator.authorWahl, Tatianaen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Wahl, Tatiana&rft.title=Rusmiddelomsorgen i Norge 1986-2005 med hovedvekt på substitusjonsbehandling med legemidler&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18635en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo70058en_US
dc.contributor.supervisorElse-Lydia Toverud, Anne Marie Hornen_US
dc.identifier.bibsys080307159en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12209/1/Hovedoppgave_TatianaWahl.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata