Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:51:37Z
dc.date.available2013-03-12T08:51:37Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-01-31en_US
dc.identifier.citationAune, Nanthiny Kumarasamy. Intracellulær interaksjon mellom ganciclovir og lamivudin. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12207
dc.description.abstractSammendrag Denne hovedfagsoppgaven tar sikte på å undersøke intracellulær interaksjon mellom to antivirale midler, ganciklovir og lamivudin. De antivirale midlene ganciklovir og lamivudin brukes primært mot henholdvis infeksjoner med cytomegalovirus (CMV) og HIV (humant immunsvikt virus) /hepatitt B virus. Det er vanlig å bruke de to legemidlene samtidig når en med CMV infeksjon er co-infisert med enten HIV/ hepatitt B virus infeksjon. Det er tidligere vist at ganciklovir ikke påvirker trifosforyleringen og dermed aktiveringen av lamivudin i hepatitt B infiserte celler. Hittil er liknende forsøk ikke gjort for å undersøke effekten av lamivudin på trifosforyleringen og aktiveringen av ganciklovir. Denne oppgaven tar derfor sikte på å måle effekten av lamivudin på ganciklovir trifosfat nivåene i CMV infiserte humane embryonale fibroblast celler i celler i kultur. Ganciklovir trifosfat ble relativ-kvantifisert ved hjelp av væske kromatografi (HPLC-UV). Inkorporering av H3-GCV-TP i CMV-DNA ble målt ved hjelp av en væske scintillasjonsteller. Inkorporering av H3-GCV-TP i virus DNA viste at inkorporeringen var redusert med over 50 % i celler inkubert med både lamivudin og H3-GCV sammenlignet med celler inkubert kun med H3-GCV. Derimot viste GCV-TP konsentrasjonen i CMV infiserte celler økningen i konsentrasjonen ved koinkuberingen. Ut i fra resultatene kan man ikke trekke en konklusjon på at trifosforyleringen av ganciklovir påvirkes av lamivudin, men resultatene fra inkorporering av H3-GCV-TP indikerer at det er en interaksjon mellom GCV og lamivudin. Konsentrasjonsmåling av inkorporeringen av H3-GCV-TP i virus DNA i forhold konsentrasjonsmåling av GCV-TP i celler ligger nærmere det kliniske bilde man skal undersøke. Begge metodene har sine svakheter og derfor er det nødvendig å bekrefte dette ved hjelp av flere forsøk og eventuelt ved alternative metoder. En sikker konklusjon på om trifosforyleringen av ganciklovir påvirkes av lamivudin krever ytterligere utvidede undersøkelser.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIntracellulær interaksjon mellom ganciclovir og lamivudinen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-03en_US
dc.creator.authorAune, Nanthiny Kumarasamyen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aune, Nanthiny Kumarasamy&rft.title=Intracellulær interaksjon mellom ganciclovir og lamivudin&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21445en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo69995en_US
dc.contributor.supervisorAnders Åsberg, Halvor Rollag og Leon Reubsaeten_US
dc.identifier.bibsys091734274en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12207/1/Aune_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata