Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:58:12Z
dc.date.available2013-03-12T08:58:12Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-11-02en_US
dc.identifier.citationSæves, Ingjerd. Kvantifisering av glukokortikoider og mykofenolat i humant plasma ved egenutviklet LC-MS/MS-metode. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12164
dc.description.abstractEtter transplantasjon av celler, vev eller organer, er det alltid en risiko for rejeksjon. Ved rejeksjon avstøtes det transplanterte vevet eller organet på grunn av en immunreaksjon hos mottakeren. Dette fører til at transplantatet etter en tid opphører å fungere, og brytes ned. For å unngå rejeksjon er det nødvendig å hemme mottakers immunsystem, og dette gjøres med immunsuppressiv behandling. Det finnes en rekke immunsuppressive legemidler på markedet, og behandlingen foregår etter bestemte behandlingsprotokoller. Glukokortikoider og mykofenolat utgjør en sentral del av de fleste immunsuppressive behandlingsregimer. På bakgrunn av dette skal det i denne hovedfagsoppgaven utvikles en LC-MS/MS-metode for å kvantifisere glukokortikoider og mykofenolsyre (MPA) i humant plasma. Et av formålene med å utvikle denne metoden er i senere studier å undersøke aktiviteten av de to isoenzymene hydroksysteroid (11-beta) dehydrogenase 1 og 2 (HSD11B1 og HSD11B2), som spiller en viktig rolle i aktivering og inaktivering av glukokortikoider in vivo. Siden de fleste transplanterte pasienter i dag står på et doseringsregime bestående av både glukokortikoider og mykofenolat, kan det være hensiktsmessig også å inkludere MPA i den samme analysemetoden som glukokortikoidene. Analysemetoden baserer seg på bruk av væskekromatografi koblet til tandem massespektrometri (LC-MS/MS). Kromatografisk separasjon skjer ved hjelp av HILIC-prinsippet (hydrofil interaksjonskromatografi). Mobilfasen som benyttes er en gradient av 95 % acetonitril og vann bufret med 10 mM ammoniumacetat og 0,2 % maursyre. Med denne gradienten separeres analyttene fra øvrige matrikskomponenter, og total analysetid per prøve er 6 minutter. Flumetason og prednisolon-d6 er valgt som interne standarder. Positiv elektrosprayionisering (ESI+) brukes som ioniseringsteknikk, og protonerte molekylioner [M+H]+ brukes til monitorering, med unntak av MPA, der ammoniumadduktet brukes. Monitoreringsteknikken baserer seg på MRM (multippel reaksjonsmonitorering). Prøveopparbeidelsen består av proteinfelling med acetonitril og væske-væske-ekstraksjon med diklormetan. Etter ekstraksjonen dampes prøvene til tørrhet under nitrogengass, og løses på nytt i acetonitril. Innen-serie- og mellom-serie-presisjon for hver av analyttene ble evaluert i en pool av pasientprøver, som ble fortynnet til tre ulike konsentrasjonsnivåer. Innen-serie-presisjonen var for de fleste analyseseriene akseptabel. For en del av analyseseriene, da spesielt ved de laveste konsentrasjonene, var variasjonskoeffisienten for høy. Når det gjelder mellom-serie-presisjonen var også variasjonskoeffisienten for høy, og må forbedres. Ved hovedfagets slutt er ikke metoden ferdig utviklet. Foreløpig ser metoden lovende ut for kvantifisering av glukokortikoider. Til tross for at nedre kvantifiserbare grense (LLOQ) ikke er bestemt ennå, ser det ut til at alle glukokortikoidene er målbare og kvantifiserbare ved analyse av pasientprøver. Noe som tyder bra, da pasientprøver gjenspeiler klinisk relevante konsentrasjoner som det senere er aktuelt å måle. Men enkelte parametere bør optimaliseres, før en full validering gjennomføres. Hvorvidt metoden er egnet til å analysere MPA er fortsatt noe usikkert, men det skal jobbes det videre med.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectendokrinologi farmakologien_US
dc.titleKvantifisering av glukokortikoider og mykofenolat i humant plasma ved egenutviklet LC-MS/MS-metodeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-02-26en_US
dc.creator.authorSæves, Ingjerden_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sæves, Ingjerd&rft.title=Kvantifisering av glukokortikoider og mykofenolat i humant plasma ved egenutviklet LC-MS/MS-metode&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18594en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo67113en_US
dc.contributor.supervisorStein Bergan, Nils Tore Vethe, Anders Åsbergen_US
dc.identifier.bibsys080307809en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12164/1/Hovedoppgave_isaeves_v3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata