Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:58:37Z
dc.date.available2013-03-12T08:58:37Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-11-29en_US
dc.identifier.citationLea, Marianne. Strukturstudie av humant erytropoietin (hEPO). Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12128
dc.description.abstractErytropoietin fra human urin ble oppkonsentrert ved hjelp av ultrasentrifugering og karakterisert ved hjelp av SDS-PAGE, IEF og 2D elektroforese. 2D elektroforese separerer proteinene med hensyn på størrelse og ladning i samme system. 2D-systemet ble optimalisert med hensyn på IPG-stripsenes pH-intervall, behandlingen av stripsene, påsatt mengde erytropoietin og elektroblottingen. Det ble laget et detaljert krysseskjema for at ulike operatører skal kunne utføre metoden på likest mulig måte. Ved 2D elektroforese ble det bekreftet at uhEPO har en rekke negative ladninger som ikke er tilstede på det rekombinante hormonet. Ved hjelp av trinnvis deglykosylering av uhEPO var målet å bestemme hvilke monosakkarider negativt ladde grupper er koblet til. Det ble vist at galaktoseenhetene innenfor sialinsyrene har negativt ladde grupper påkoblet, mens β-D-N-acetylglukosamin ikke ble vist å ha det. Ved sammenlikning av totalt deglykosylert uhEPO og rhEPO ble det konkludert med at negativt ladde grupper også er tilknyttet uhEPOs proteinkjede. Fosfofarging direkte i gel viste at uhEPO er fosforylert. Human urin inneholder dessuten et ukjent fosforylert protein med størrelse liknende uhEPO, men med noe mer basisk pI. Det ble ikke påvist at shEPO er fosforylert, noe som kan tyde på at fosforyleringen som detekteres på uhEPO har fungert som en ”merkelapp” for utskillelse via nyrene i urinen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectlegemiddelanalyse enzymatiske spaltinger proteinanalyse isoelektrisk fokusering fosfat gelelektroforese todimensonal elektroforeseen_US
dc.titleStrukturstudie av humant erytropoietin (hEPO) : påvisning av fosfatgrupper på erytropoietin fra human urinen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-01-05en_US
dc.creator.authorLea, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lea, Marianne&rft.title=Strukturstudie av humant erytropoietin (hEPO)&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-13963en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo49692en_US
dc.contributor.supervisorGro Nissen-Lie, Peter Hemmersbachen_US
dc.identifier.bibsys07001888xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12128/1/HovedfagMarianneLea.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata