Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:47:37Z
dc.date.available2013-03-12T08:47:37Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-06-23en_US
dc.identifier.citationRisheim, Anne Louise Baukhol. Kunnskap om og holdninger til kosttilskudd, naturmidler og naturlegemidler hos apotekpersonale. Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12107
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bruk av kosttilskudd, naturmidler og naturlegemidler er i stadig økning. Apotekene har i de siste årene fått inn flere av disse midlene i vareutvalget sitt. Hensikten med denne studien var å undersøke hvilke holdninger og kunnskaper apotekpersonale har om bruk av kosttilskudd, naturmidler og naturlegemidler. I tillegg ble det undersøkt hvilke av disse preparatene apotekansatte bruker selv og hvilke preparater de anbefaler til kunder. Siden vareutvalget av disse preparatene har endret seg de siste årene, var det av interesse å få informasjon om hvem som avgjorde hvilke preparater som skulle være i varesortimentet på apotekene. Videre ville man undersøke hva apotekpersonale synes om apotekets rolle i forhold til salg, anbefaling og veiledning av naturpreparater. Apotekpersonale ble rekruttert fra syv forskjellige apotek i Mjøsområdet. Det var 12 farmasøyter og 11 apotekteknikere i alderen 24-67 år som deltok i studien. Fokusgrupper, en kvalitativ undersøkelsesmetode, ble brukt som metode i denne undersøkelsen. Det ble gjennomført fem fokusgruppeintervjuer. Apotekpersonalet var enige at holdninger til naturpreparater og kosttilskudd hadde endret seg i en positiv retning de siste årene, og dette kunne skyldes mer informasjon om effekt. Et flertall av både farmasøyter og apotekteknikere mente at kundene skulle kunne ta ansvar for sine egne valg når det gjaldt bruk av kosttilskudd og naturpreparater, men at kundene hadde rett til et informert valg. Et mindre antall av apotekpersonalet mente at det var apotekets ansvar å sette grenser overfor kundene med hensyn til salg av disse preparatene. Alle var enige at apoteket var den beste handelskanalen for kosttilskudd og naturpreparater. De mente at apoteket kunne tilby trygge produkter med god kvalitet, og nøytral og balansert informasjon. Kunnskapen var gode hos både farmasøytene og apotekteknikerne. Gjennom de kommentarene man fikk i fokusgruppeintervjuene, var det riktig bruksområde og interaksjoner som var mest kjent. Det var uttrykt behov for oppdatering av kunnskaper på grunn av de mange nye preparatene som var kommet, og en økt interesse blant kundene. Kilder for informasjon om disse midlene var mange, hvorav produsentavhengig informasjon ble nevnt som den mest brukte kilden i veiledning av kunder. Egeninteresse hos apotekpersonale spilte en stor rolle i ressursbruk, prioritering og kunnskap. Alle uttrykte behov for mer produsentuavhengig informasjon. Undersøkelsen viste at de aller fleste apotekansatte bruker kosttilskudd som vitaminer og mineraler. Bruk av både naturmidler og naturlegemidler var begrenset. Anbefalingsmønsteret var likt som bruksmønsteret; de anbefalte oftere vitaminer og mineraler enn naturpreparatene. Anbefaling kom som oftest etter en henvendelse fra kunden, og anbefalingen var rettet mot behov og riktig bruk. Apotekteknikere anbefalte kosttilskudd og naturpreparater oftere enn farmasøyter. Begge yrkesgruppene kunne opplyse at de solgte disse midlene i økende grad til alle slags kunder, og de fleste kundene visste hva de vil ha og var godt informert. Apotekpersonalet fikk mange tilbakemeldinger fra kundene, de aller fleste var positive. Vareutvalget av disse midlene på apoteket hadde endret seg den siste tiden, og det var først og fremst apotekkjedene som bestemte vareutvalget av disse preparatene hos sine medlemsapotek. Alle fire apotekkjedene hadde satset på dette området de siste årene. Apotekpersonale hadde mindre påvirkning på vareutvalget, og uttrykte bekymring for at kjedene tenkte økonomi før kvalitet i valg av preparatene som ble tatt inn på apoteket. Kundene, media og reklame påvirket også hvilke preparater som ble solgt på apoteket. Apotekteknikere var mer enige enn farmasøytene at kundenes etterspørsel skulle bestemme vareutvalget av disse midlene på apoteket. Deltagerne var enige med apotekkjedene at kosttilskudd, naturmidler og naturlegemidler bør være et satsningsområde for apoteket. Apoteket har lange tradisjoner i å selge kosttilskudd og urter, og det er naturlig at apotekene tar inn et større utvalg av disse preparatene. Informantene mente at apotekets rolle bør være å tilby trygge naturpreparater med god kvalitet. Det var viktig å opprettholde den tilliten apoteket hadde hos kundene sine. Både farmasøyter og apotekteknikere mente at de var pliktige til å informere kundene om riktig bruk av disse midlene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsamfunnsfarmasi farmasøyer urtemedisin naturmedisinen_US
dc.titleKunnskap om og holdninger til kosttilskudd, naturmidler og naturlegemidler hos apotekpersonaleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-06-30en_US
dc.creator.authorRisheim, Anne Louise Baukholen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Risheim, Anne Louise Baukhol&rft.title=Kunnskap om og holdninger til kosttilskudd, naturmidler og naturlegemidler hos apotekpersonale&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12434en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo42407en_US
dc.contributor.supervisorTonje Krogstaden_US
dc.identifier.bibsys061038202en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata