Now showing items 1-1 of 1

  • Berg-Hansen, Maryanne (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I denne oppgaven argumenterer jeg for den mystiske erfarings universalitet. W. T Stace argumenterer for et slikt standpunkt i sin bok Mysticism and philosophy gjennom å sammenligne beskrivelser mystikere fra hele verden, ...