Now showing items 1-1 of 1

  • Benjaminsen, Bjarne (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    ”The issue of morality”, en problematikk skissert av Charles Taylor i boka Sources of the Self, søkes her imøtekommet gjennom en drøfting av selvet. Begrunnelsen for en slik strategi formuleres i innledningen. Deretter ...