Now showing items 1-1 of 1

  • Baklien, Birger (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Oppgavens fire kapitler utgjør en teoriintern drøfting og kritikk av sentrale sider ved teoriene. Kap. 1 og 3 rekonstruerer og klargjør teoriene. Kap. 2 og 4 kritiserer forhold ved henholdsvis rasjonalitetsteorien og ...