Now showing items 350-350 of 350

  • Eggen, Dan (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Min grunnhypotese var at begrepet om ikke-antroposentrisme kunne anses som misvisende til formålet om å tilrettelegge for en plausibel motposisjon til det antroposentriske ståstedet. Jeg har forsøkt å vurdere sentrale ...