Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:58:51Z
dc.date.available2013-03-12T08:58:51Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-11-20en_US
dc.identifier.citationRasmussen, Ingrid. Ekspresjon av IMPDH type I og II i retikulocytter hos nyretransplanterte under mykofenolatbehandling. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12093
dc.description.abstractMykofenolatmofetil (MMF) benyttes i kombinasjon med andre immunsuppressive legemidler for å hindre avstøtningsreaksjon etter organtransplantasjon. MMF er et prodrug som etter peroralt inntak metaboliseres presystemisk til den aktive substansen mykofenolat (MPA). Legemidlet hemmer enzymet inosin-5’-monofosfat-dehydrogenase (IMPDH), som katalyserer det hastighetsregulerende trinnet i cellenes nysyntese av guaninnukleotider. Den kliniske immunsuppressive effekten skyldes trolig i hovedsak hemmet lymfocyttproliferasjon. MMF doseres vanligvis i faste doser på 1 gram to ganger daglig, til tross for inter- og intraindividuelle variasjoner i farmakokinetikken. En tidligere studie i samme prosjekt har vist at den basale aktiviteten av IMPDH i fullblod øker gradvis hos nyretransplanterte under MPA-behandling i løpet av de første ukene etter transplantasjonen. Til tross for denne økningen i basalaktivitet, hemmes aktiviteten tilnærmet fullstendig ved maksimalkonsentrasjon av MPA. Det finnes to isoformer av IMPDH; type I og type II. Enzymaktivitetsanalysen skiller ikke mellom de to isoformene. Det er av interesse å studere om økning i enzymaktivitet kan relateres til genekspresjon av IMPDH I og/eller IMPDH II. I den forbindelse ble det i forrige hovedfagsoppgave i prosjektet utviklet en metode for spesifikk kvantitativ analyse av mRNA for disse to genene ved hjelp av relativ sanntids kvantitativ RT-PCR. Siden erytrocytter utgjør den største cellepopulasjonen i blod, vil enzymaktiviteten i fullblod i stor grad gjenspeile aktiviteten i erytrocyttene. For å kunne analysere endringer i ekspresjon av IMPDH I og IMPDH II i forstadier til erytrocyttene, ble det i dette delprosjektet utviklet en metode for isolering av retikulocytter fra fullblod. Prinsippet for isoleringen er at kjerneholdige blodceller, det vil si leukocytter, fjernes fra prøven ved filtrering gjennom en cellulosekolonne. Metoden er over 99 % effektiv i eliminering av leukocytter, og den gir i gjennomsnitt 39 % utbytte av retikulocyttene. Endringer i ekspresjon av IMPDH I og IMPDH II i retikulocytter og fullblodceller ble undersøkt hos nyretransplanterte pasienter med levende organgiver. Retikulocytter ble isolert fra fullblod ved filtreringsmetoden. Ekspresjonen av målgenene ble relatert til tre referansegener og normalisert til en cDNA-kalibrator. Til sammen 13 pasienter ble fulgt fra innkomst før transplantasjon til og med ca to uker etter. Av disse pasientene fikk 11 MPA som en del av den immunsuppressive behandlingen. Resultatene fra studien viser at det skjer endringer i ekspresjonen av begge målgenene, både i fullblodceller og i retikulocytter. Hos pasienter under MPA-behandling øker IMPDH I-ekspresjonen i starten av forløpet før den enten stabiliseres eller avtar noe. Ekspresjon av IMPDH II avtar til å begynne med før den oppreguleres noe eller stabiliseres utover i perioden. Retikulocytter har etter den initiale reduksjonen større relativ økning i ekspresjon av IMPDH II enn fullblod, og ender opp på et høyere nivå enn utgangsnivået før transplantasjon. Resultatene viser altså at det skjer endringer, men det er uklart om endringene kan relateres til MPA-behandlingen. Det skjer også endringer i ekspresjonen hos pasienter som ikke får MPA. Pasientstudien kan bidra til økt forståelse av MPA sin farmakodynamikk. Prosjektet kan også få betydning for det videre arbeidet med å etablere en strategi for farmakologisk monitorering av MPA.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmykofenolat immunsuppresjon transplantasjon genuttrykk inosin monofosfat dehydrogenase IMPDHen_US
dc.titleEkspresjon av IMPDH type I og II i retikulocytter hos nyretransplanterte under mykofenolatbehandlingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-12-02en_US
dc.creator.authorRasmussen, Ingriden_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rasmussen, Ingrid&rft.title=Ekspresjon av IMPDH type I og II i retikulocytter hos nyretransplanterte under mykofenolatbehandling&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11385en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo33103en_US
dc.contributor.supervisorStein Bergan, Helge Rootwelt, Anders Åsbergen_US
dc.identifier.bibsys052181308en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12093/1/HOVEDFAG_IR.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata