Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:52:25Z
dc.date.available2013-03-12T08:52:25Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-10-25en_US
dc.identifier.citationAustnaberg, Margot Lygren. Optimalisering av betingelser for å fjerne HSA. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12092
dc.description.abstractDet ble utviklet en metode for å kunne fjerne HSA fra vannløsninger, med nedsatt tap av albuminbundne peptider. Dette ble gjort ved hjelp av en HiTrap™ Blue HP kolonne fra Amersham Biosciences. Mobilfasen til bruk ved opparbeidelse av prøver ble endret til en flyktig buffer (150mM NH4Ac) slik at eluater fra HiTrap™ kolonnen kunne injiseres direkte i LC-MS. Modellsubstansene som ble brukt var vasopressin, melatonin, bradykinin og peptider fra et tryptisk klipp av cytokrom c. Det ble utviklet en LC-MS metode for å detektere melatonin, vasopressin, bradykinin i eluatet fra HiTrap™ kolonnen. Produkter fra HSA og fra cytokrom c ble analysert på LC-MS med tidligere utviklede metoder. Bindingskapasiteten av HSA på HiTrap™ kolonnen med 150mM NH4Ac som påsettingsbuffer ble bestemt til 12mg HSA på en 1ml kolonne med et gjennombrudd på 5% (bekreftet med tryptisk klipp og LC-MS analyse av HSA). HSA binding av peptidene ble vist for alle modellsubstansene. I tillegg ble det vist en uspesifikk binding av modellsubstansene til HiTrap™ kolonnen For å binde HSA til HiTrap™ kolonnen, men bryte peptidenes binding til HSA, ble 10% etanol eller 10% 1-propanol tilsatt mobilfasen (150mM NH4Ac). For melatonin og vasopressin ble hele den injiserte mengden eluert av HiTrap™ kolonnen (uspesifikk binding til HiTrap™ kolonnen og til HSA ble brutt). Albuminbindingen av bradykinin ble ikke påvirket. Cytokrom c ble klippet til peptider ved hjelp av trypsin. Etter analyse på LC-MS ble det identifisert seks peptider som var produkter av cytokrom c. HSA bindingen til tre av disse ble signifikant redusert ved opparbeidelse på HiTrap™ kolonnen når 10% etanol var 6 Sammendrag tilsatt mobilfasen (150mM NH4Ac). De viste en konsentrasjonsøkning på mellom 29,6 og 48,6%. Det ble også gjort et enkelt forsøk med 10% 1-propanol tilsatt i mobilfasen ved opparbeidelse av peptidene fra et tryptisk klipp av cytokrom c på HiTrap™ kolonnen. Resultatene indikerte konsentrasjonsøkninger på mellom 21,6 og 86,6% for alle seks peptidene i forhold til når 150mM NH4Ac ble brukt som mobilfase alene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectlegemiddelanalyse HSA human serum albumin LC-MS peptider cinacron blueen_US
dc.titleOptimalisering av betingelser for å fjerne HSA : effekt på peptidkonsentrasjon i vandige løsningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-11-25en_US
dc.creator.authorAustnaberg, Margot Lygrenen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Austnaberg, Margot Lygren&rft.title=Optimalisering av betingelser for å fjerne HSA&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11355en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo31743en_US
dc.contributor.supervisorLeon Reubsaeten_US
dc.identifier.bibsys052145492en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12092/1/31743.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata