Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:53:31Z
dc.date.available2013-03-12T08:53:31Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-14en_US
dc.identifier.citationMashayekh, Taraneh. 10 medisinplanter fra Burma . Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12031
dc.description.abstractI denne litteratur oppgaven er 10 utvalgte medisinplanter fra Burma samlingen undersøkt. Burma-samlingen ble laget av Arnold Nordal i 1957-1961. Hensikt med denne oppgaven er å lære systematisk litteratursøk, samle opplysninger om tradisjonelle bruk av plantene i Burma og i andre land og undersøke om hvilke vitenskapelige studier som er utført på disse plantene. Det vil legges vekt på kjemiske, biologsike og toksikologiske studier og tilslutt konkluderer om eventuelle vitenskapelige studier støtter tradisjonelle bruk av disse plantene. Databaser som ble benyttet i denne oppgaven har vært Chemical Abstracts/Scifinder, PubMed, og Google Scholar. I tillegg ble andre databaser som The Plant List, IPNI, ITIS, Kew, Tropicos og Encyclopedia of Life, brukt for å finne akseptert plantenavn, familienavn og synonymer. Tradisjonell bruk av plantene Peperomia pellucida (L.) Kunth, Piper suipigua Buch.-Ham. ex D. Don, Podocarpus neriifolius D. Don, Polygala lacei Craib og Tephrosia candida DC. og Vicia sativa L. er ikke oppgitt i Burma samlingen. For planten Polygala lacei Craib er det oppgitt ingen vitenskapelig undersøkelse og bilde for planten er heller ikke funnet. Det ble ikke funnet mange vitenskapelige studier for plantene Piper suipigua Buch.-Ham. ex D. Don og Podocarpus neriifolius D. Don. For Vicia sativa L. og Pepperomia pellucida (L.) Kunth ble det funnet en god del vitenskapelige studier. Det er undersøkt mange vitenskapelige og interessante studier for Piper nigrum L., Piper longum L., Tephrosia purpurea Pers., Tephrosia candida DC. og Ixora coccinea L. og en del av disse studiene støtter tradisjonelle bruken i Burma. Det har generelt vært litt lite å finne om toksikologiske studier for plantene og kjemiske studier viser seg å dominere over biologiske studier.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title10 medisinplanter fra Burmaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-11-19en_US
dc.creator.authorMashayekh, Taranehen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Mashayekh, Taraneh&rft.title=10 medisinplanter fra Burma &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31459en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo160995en_US
dc.contributor.supervisorBerit Smestad Paulsenen_US
dc.identifier.bibsys12361631xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12031/4/Masteroppgave_Mashayekh_Taraneh.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata