Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:48:01Z
dc.date.available2013-03-12T08:48:01Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-01-13en_US
dc.identifier.citationLao, Yvonne Elisabeth. Legemiddelsamstemming ved innleggelse på infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12004
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med studien er å undersøke i hvilken grad den enkelte pasients legemiddelliste, som registreres ved innleggelse ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål samstemmer med hva pasienten brukte før innleggelse. Metode: Det ble benyttet en metode for å samstemme legemiddellister basert på den første delen i Integrated Medicine Management modellen som Helse Midt-Norge RHF har tatt i bruk. Farmasøyt gjennomførte et standardisert legemiddelintervju av pasienter som før innleggelsen håndterte legemidlene sine selv, og for pasienter som ikke var i stand til å intervjues eller selv ikke håndterte egne legemidler, ble det innhentet en aktuell liste for å avdekke hva pasienten brukte av legemidler før innleggelsen. Legemiddellisten som fremkom ble samstemmet mot hva som var dokumentert i pasientens legemiddelkurve ved innleggelse. I etterkant av datainnsammlingen ble klinisk relevans av uoverensstemmelsene vurdert. Resultat: Det ble inkludert 55 pasienter, men to ble ekskludert i ettertid da det ikke var mulig å få en oversikt over pasientenes legemiddelbruk før innleggelse. Gjennomsnittsalder på pasientene var 58,3 år og 54,7 % av dem var menn. Av 53 pasienter hadde 32 (60,4 %) uoverensstemmelser i legemiddellisten i forholdt til hva pasienten brukte før innleggelse. Totalt 87 uoverensstemmelser ble avdekket, og av pasientene som hadde uoverensstemmelser var det 2,7 per pasient. Det var flest (57) uoverensstemmelsene av typen ”legemidlet er ikke med i anamnesen, men pasienten bruker det” og (11) ”feil dosering”. 28 % av uoverensstemmelsene ble vurdert som moderat, meget eller særdeles klinisk relevant. Det ble avdekket flest uoverensstemmelser hos pasienter med høy alder og hos dem som brukte mange legemidler. Konklusjon: Uoverensstemmelser i legemiddellisten ved innleggelse på sykehus er vanlig og har potensialet til å få alvorlige konsekvenser for pasienten. Studien tyder på at høy alder og mange legemidler er en risikofaktor for uoverensstemmelser i legemiddellisten. Ved å innføre standardiserte metoder for å samstemme legemiddellister kan man avdekke uoverensstemmelsene og hindre eventuelle konsekvenser for pasienten.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLegemiddelsamstemming ved innleggelse på infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål : En del av multisenterstudien Legemiddelsamstemming ved innleggelse på indremedisinske sengeposteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-08-27en_US
dc.creator.authorLao, Yvonne Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lao, Yvonne Elisabeth&rft.title=Legemiddelsamstemming ved innleggelse på infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31172en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo148815en_US
dc.contributor.supervisorAnne Maagaard, Kirsten K. Viktilen_US
dc.identifier.bibsys122479017en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12004/1/Masteroppgave_Lao_Yvonne_Elisabeth.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata