Now showing items 1-1 of 1

  • Weisser-Svendsen, Eva A. (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Gjennom mine studier av middelaldermaleriet i Torpo stavkirke har jeg forsøkt å få frem hvilke unike kvaliteter maleriet har. Maleriet tilhører et lektorium der svært lite er tilbake bortsett fra en fondvegg og en baldakin. ...