Now showing items 1-1 of 1

  • Vetland, Kirsten Barbara (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    SAMMENDRAG Denne oppgaven handler om Odd Nerdrums mor og barn motiver, sett under synsvinkelen ”Den tidløse omsorgen”. For å få en bedre forståelse for denne motivkretsens særpreg, har jeg funnet det nødvendig å trekke ...