Now showing items 1-1 of 1

  • Veiby, Linda Lovise (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Hvordan kan infill på 1980-tallet blant Oslos vernede bebyggelse ses i lys av reguleringsbestemmelser og stilmessige føringer? Infill er et bygg som fyller et tidligere tomrom i en bygningsrekke, den tar plass i et ...