Now showing items 1-1 of 1

  • Svendsen, Nina Vedeler (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Oppgaven omhandler formgivning og utviklingstrekk innenfor norsk smykkekunst i perioden 1890-1940. Smykkene speiler en tid preget av sterke nasjonale følelser og en ideologi om å skape vakrere gjenstander for folk flest ...