Now showing items 1-1 of 1

  • Runningshaugen, Silje Holm (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Avhandlingen diskuterer fortolkninger ved Mary Cassatts kvinne og barn motiver. Disse motivene ble hovedsakelig produsert i perioden mellom 1880-årene og frem til cirka 1915. Motivene viser til relasjoner og sterke bånd ...