Now showing items 1-1 of 1

  • Rasmussen, Sigrun (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Neiden kapell og Svanvik kapell ligger i Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke. Neiden kapell ble innviet i 1902 og var tegnet av arkitekt Karl Norum fra Trondheim. Svanvik kapell sto ferdig i 1934 og var tegnet av arkitekt ...