Now showing items 1-1 of 1

  • Olafsen, Inger Johanne (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Spørsmålet jeg stiller meg i denne oppgaven er først og fremst hva som var årsaken til de groteske maleriene Beckmann og Dix malte på 20-tallet. Jeg ønsket å gå dypere inn i krigsopplevelsene til Beckmann og Dix og se om ...