Now showing items 1-1 of 1

  • Fremmerlid, Anny (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Hovedfagsoppgaven består av to deler: En resonnerende del, og en katalogdel som omfatter Erik Werenskiolds samlede produksjon av raderinger og litografier (til sammen 244 verk). Erik Werenskiold (1855-1938) begynte med ...