Now showing items 1-1 of 1

  • Flatebø, Gudrun (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Sammendrag: Konseptkunsten som periode plasseres fra midten av 60-tallet til midten av 70-tallet. Den karakteriseres som en idébasert kunst, hvor det idémessige prioriteres fremfor det visuelle. For å tydeliggjøre dette ...