Now showing items 1-1 of 1

  • Endresen, Signe Marie (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    I innledningsdelen av oppgaven stiller jeg en rekke spørsmål som utgangspunkt for diskusjonene og analysene i de tre påfølgende kapitlene. Kapitlene er strukturert rundt tre overordnede tema; perioden, motivtypen og uteakten ...