Now showing items 1-1 of 1

  • Borgen, Linn (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Fiskerkapellet på Maihaugen er Norges eneste bevarte laftede gudshus fra middelalderen. Kapellet ble innviet og grunnlagt av biskop Gunnar av Hamar i 1459. Det har i liten grad vært skrevet om tidligere, og denne oppgaven ...