Now showing items 1-1 of 1

  • Bongard, Maia Katinka (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Temaet for denne oppgaven er kapellet fra Breim, på Asker Museum. Jeg har i denne oppgaven befattet meg hovedsakelig med den innvendige dekorasjonen i kapellet, men jeg har også sett nødvendigheten av å belyse trekk ved ...