Now showing items 1-1 of 1

  • Bjørnsen, Jorunn Camilla (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I denne studien er Platons lære om det skjønne valgt som tema, fordi det går en forbindelseslinje fra Platons filosofi til den moderne kunstteorien og den moderne estetikken via ordet skjønnhet, og fordi Hans-Georg Gadamer ...