Now showing items 1-1 of 1

  • Bøyum, Helén Gehrken (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Oppgavens overordnede målsetting er å beskrive og identifisere utvalgte offentlige ur i bybildet, som en del av hovedstadens kulturhistorie og vår historiske arv. Det er tatt utgangspunkt i fem offentlige ur som alle er ...