Now showing items 1-1 of 1

  • Andersen, Elisabeth (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    I forskningshistorikken har treskulpturene i Trøndelag aldri blitt samlet i en gruppe for undersøkelse, verken ikonografisk eller stilistisk. Tidligere forskere har tatt for seg flere av treskulpturene som er blitt knyttet ...