Now showing items 1-1 of 1

  • Østreng, Ahnikee (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    I denne hovedoppgaven har jeg utført en sammenlignende analyse av verk av Robert Gober (1954-) og Marcel Duchamp (1887-1966). I tilbakeblikk er det mulig å se hvordan suksessive kunstnergenerasjoner fra 1950-årene og ...