Now showing items 1-1 of 1

  • Østbye, Helen (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Gjennom arbeidet med avhandlingen er det gitt en presentasjon og behandling av Okkupasjonsfrisen hvor den sentrale problemstillingen er på hvilken måte kunstneren fremstilte det historiske stoffet han la til grunn for ...