Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:58:03Z
dc.date.available2017-07-03T22:30:38Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11-18en_US
dc.identifier.citationEkornhol, Marianne. T-celle spesifikt adapterprotein (TSAd) og utviklingen av kreft. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11992
dc.description.abstractBakgrunn: T-celle spesifikt adapterprotein (TSAd), som blir kodet av genet SH2D2A, er et protein som er involvert i protein-protein interaksjoner i signaloverføing som skjær når T-cellen aktiveres. TSAd er uttrykt i T-celler, NK-celler, endotelceller og eptitelceller. TSAd består av et SH2-domene, et prolinrikt område og 10 tyrosiner som kan fungere som fosforyleringsseter. Tidligere har det blitt gjort funn som tyder på at fravær av TSAd fører til svekket T-celledød og utvikling av autoimmunitet, multippel sklerose (MS) og juvenil revmatoid artritt (JRA). TSAd er kjent å interagere med VEGFR-2 pY951, og denne interaksjonen er viktig for angiogenese (karutvikling), som igjen er viktig for utviklingen og vekst av tumorer. Nyere forskning peker i retning på at mangel på TSAd fører til økt T-celleresistens mot tumorvekst. Mål med oppgaven: Denne oppgaven fokuserer å påvise nye interaksjonspartnere for TSAd sitt SH2-domene, samt undersøke bindingsspesifisiteten for interaksjonen mellom TSAd-SH2 og VEGFR2 pY951 Metode: Peptidarray ble brukt som metode for å finne nye interaksjonspartnere til TSAd-SH2. Utvalgte funn ble bekreftet ved hjelp av pulldown analyse. Bindingsspesifisiteten for interaksjonen mellom TSAd-SH2 og VEGFR2 pY951 ble analysert ved hjelp av peptidarray. Resultater: Det har blitt avdekket en rekke mulige interaksjonspartnere til TSAd-SH2 ved hjelp av peptidarrayscreening. MEKK2 og ITCH ble replikert på nytt array sammen med VCP. Bindingen til VCP så ut til å være sterkest til pY805, som er den nest siste aminosyren i VCP-sekvensen. Binding av TSAd-SH2 til VEGFR2 pY951 vedvarte selv etter trunkering av den C-terminale enden av peptidet. Ved trunkering av den N-terminale enden derimot forsvant signalet raskt. Binding av TSAd-SH2 til VEGFR-2 pY951 ble forsterket av å sette inn en asparagin i P+2 posisjonen og ved erstatte en sur aminosyre med enten en nøytral eller positiv ladet aminosyre i P-1 posisjonen. Pulldownforsøk med TSAd-SH2 som ”fiskestang” viste at en rekke tyrosin fosforylerte protein kan binde TSAd-SH2 både i ustimulerte, anti-CD3 aktiverte og pervanadatbehandlede prøver. Binding til SHP-1 og LAT ble bekreftet ved pulldown. Konklusjon: Det er identifisert nye bindingspartnere til TSAd-SH2 domenet. TSAd binder seg til flere mulige reseptorer og proteiner på T-celler som kan bidra til å modulere T-celle aktiveringen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleT-celle spesifikt adapterprotein (TSAd) og utviklingen av kreft : På jakt etter nye bindingspartnere for TSAden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-08-27en_US
dc.creator.authorEkornhol, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ekornhol, Marianne&rft.title=T-celle spesifikt adapterprotein (TSAd) og utviklingen av kreft&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31150en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo143136en_US
dc.contributor.supervisorAnne Spurkland, Hege Thoresen, Vibeke Sundvold Gjerstad og Cecilie Dahl Hemen_US
dc.identifier.bibsys114953074en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11992/4/Masteroppgave_Ekornhol_Marianne.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata