Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:50:33Z
dc.date.available2013-03-12T08:50:33Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-15en_US
dc.identifier.citationLilan, Naz Isabella. Utvikling av en farmakokinetisk populasjonsmodell for Advagraf® i nyretransplanterte pasienter. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11982
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn Advagraf® er en ny formulering, med forlenget frigjøring av tacrolimus, som adminstreres 1 gang daglig. Advagraf® er potent immunosuppresiv som er brukt i nyretransplantasjon. Tacrolimus har stor interindividuell og intraindividuell farmakokinetisk variasjon, og lav terapeutisk vindu. Konsentrasjoner over det terapeutiske vinduet kan gi alvorlige bivirkninger, mens konsentrasjoner under det terapeutiske vinduet kan føre til terapeutisk svikt (organ avstøting). Derfor er det nødvendig med terapeutisk legemiddel monitorering av tacrolimus. Hovedmålet var å utvikle en farmakokinetisk populasjonsmodell for Advagraf®, for å kvantifisere farmakokinetiske parameter estimater og forklare interindividuell og intraindividuell variasjon av tacrolimus i populasjonen. Spesifike mål var å teste forskjellige strukturelle modeller med forskjellige absorpsjonsprofiler, finne signifikante kovariater som kan forklare interindividuell og intraindividuell variasjon i farmakokinetiske parametere, og validere den endelige modellen. Metode Data fra 20 stabile nyretransplanterte pasienter i en crossover studie gjennomført ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, ble samlet. Pasientene var først behandlet med Prograf® (tacrolimus 2 ganger daglig formulering) i en periode, så ble pasientene konvertert og behandlet med Advagraf®. Total 220 plasma konsentrasjoner (blodprøver) ble brukt til å utvikle en farmakokinetisk populasjonsmodell. Populasjonsmodellen ble utviklet ved å bruke NONMEM. Forskjellige strukturelle modeller og forskjellige absorpsjonsprofiler ble testet for å finne den modellen som best beskriver dataene i populasjonen. Kovariater ble testet på den tradisjonelle måten og signifikante kovariater ble inkludert i populasjonsmodellen. Til slutt ble den endelige modellen validert med intern metode. Resultater To-kompartment modell med første ordens absorpsjon og lag-tid, var funnet å beskrive de farmakokinetiske dataene best. Blant de kvoariatene som ble testet, viste kjønn signifikant effekt på KA, og ble inkludert i sluttmodellen. Intern valideringen av den endelige modellen ble utført, og modellen viste ikke tegn til robusthet. Manglende robusthet førte til at farmakokinetiske parametere ble ustabile. Konklusjon To-kompartment modell med første ordens absorpsjon med lag-tid, og kjønn som kovariat på KA, beskrev dataene fra populasjonen best. Men få antall pasienter (og blodprøver) ga ikke grunnlag for utvikling av en modell som kunne brukes til å kvantifisere farmakokinetiske parameter estimater, og forklare interindividuell og intraindividuell variasjon av tacrolimus i populasjonen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUtvikling av en farmakokinetisk populasjonsmodell for Advagraf® i nyretransplanterte pasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-15en_US
dc.creator.authorLilan, Naz Isabellaen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lilan, Naz Isabella&rft.title=Utvikling av en farmakokinetisk populasjonsmodell for Advagraf® i nyretransplanterte pasienter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28856en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122635en_US
dc.contributor.supervisorAnders Åsbergen_US
dc.identifier.bibsys115006036en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11982/6/Naz_Isabella_Lilan_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata