Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:54:08Z
dc.date.available2013-03-12T08:54:08Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-15en_US
dc.identifier.citationVollset, Katrine. Legemiddelbruk blant HIV/AIDS-pasienter 2004-2009. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11980
dc.description.abstractBAKGRUNN Både HIV-infeksjon i seg selv og antiretrovirale legemidler (ARL) kan øke risikoen for kardiovaskulær sykdom. Grunnet uttalt levermetabolisme hos flere av de antiretrovirale legemidlene, spesielt proteasehemmerne, er også interaksjonsproblematikk sterkt til stede. Ingen tidligere studier i Norge har gått inn på denne problematikken ved å se på forskrivningen av legemidler som kan øke risikoen for uheldige kardiovaskulære effekter i kombinasjon med ARL. HENSIKT 1. Kartlegge omfanget av uheldige kombinasjoner mellom a. proteasehemmere og enkelte kardiovaskulære legemidler b. proteasehemmere og midler mot erektil dysfunksjon 2. Se på forskrivningspraksis av PDE5-hemmere (sildenafil, tadalafil, vardenafil), da dette er legemidler som bør doseres med forsiktighet i kombinasjon med proteasehemmere. MATERIALE OG METODE Reseptdata om alle personer med minst ett uttak av ARL i løpet av perioden 2004-2009 ble innhentet fra Reseptregisteret. Studiepopulasjonen besto av 2764 personer (1664 menn, 1100 kvinner). Dataene ble analysert ved hjelp av PASW Statistics 18. Studien ble godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. RESULTATER To tredjedeler av personene med uttak av ARL, hentet ut en eller flere proteasehemmere. Blant kardiovaskulære legemidler studerte man spesielt uttak av antiarrytmikaene amiodaron og flekainid, endotelinreseptorantagonisten bosentan, kalsiumantagonister og HMG-CoA-reduktasehemmere (statiner). Antall personer med samtidig uttak av amiodaron/flekainid og proteasehemmer var lav (< 5). Bosentan ble ikke hentet ut i det hele tatt. Andelen personer med samtidig uttak av kalsiumantagonist og proteasehemmer var størst i aldersgruppen 60-69 år, men det var generelt få personer med slikt uttak i alle aldersgrupper. Andelen personer med samtidig uttak av statin og ARL var omtrent den samme som i befolkningen generelt, men det var færre personer med uttak av statin og proteasehemmer enn statin og annet ARL. Det synes som om det tas hensyn til anbefalingene om å unngå enkelte kardiovaskulære legemidler (amiodaron, flekainid, bosentan) i kombinasjon med proteasehemmere. Resultatene tyder også på at det tas hensyn til anbefalingene om å redusere dosen kalsiumantagonist i kombinasjon med proteasehemmere. PDE5-hemmere ble hentet ut av en stor andel menn på ARL sammenliknet med andelen menn på PDE5-hemmere i befolkningen generelt. De fleste av mennene på ARL og PDE5-hemmer brukte proteasehemmer. De fleste uttakene gjaldt doser større enn DDD, og det kan se ut som om dette skyldes bruk av ulike leger til forskrivning av proteasehemmer og PDE-5 hemmer. KONKLUSJON Studien viser at kun en liten andel HIV-pasienter på proteasehemmere forskrives kardiovaskulære legemidler som er uheldig å kombinere med proteasehemmere. PDE5-hemmere forskrives til en relativt stor andel menn på proteasehemmere, og ofte i høyere doser enn anbefalt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLegemiddelbruk blant HIV/AIDS-pasienter 2004-2009 : Forskrivning av legemidler som kan øke risikoen for uheldige kardiovaskulære effekter hos HIV-pasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-14en_US
dc.creator.authorVollset, Katrineen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Vollset, Katrine&rft.title=Legemiddelbruk blant HIV/AIDS-pasienter 2004-2009&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28635en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122495en_US
dc.contributor.supervisorElse-Lydia Toverud, Karine Wabø Ruuden_US
dc.identifier.bibsys114997829en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11980/4/Katrine_Vollset_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata