Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:58:18Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-14en_US
dc.identifier.citationBorge, Ole Martin. Legemiddelverkets praktisering av helseøkonomiske metoder ved behandling av refusjonssøknader 2001-2009. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11973
dc.description.abstractLegemiddelverket er interessert i en analyse av refusjonssaker behandlet i tidsrommet 2001- 2009. Fokus er rettet mot refusjonssøknader innholdene cost-utility analyser. I de fleste refusjonssaker er livskvalitetsinstrumentet EQ-5D benyttet for beregning av QALYs. Hovedmålet med oppgaven er å undersøke hva det ville ha betydd for beregning av kostnadsgevinstforholdet om livskvalitetsinstrumentet 15D og cost-value analyse legges til grunn. Oppgaven vil også belyse hvilken vekt Legemiddelverket i praksis har lagt på legemiddelets kostnadseffektivitet i forhold til sykdommens alvorlighetsgrad. Oppgaven er utført ved å gjennomføre helseøkonomiske analyser for alternative sett med helsepreferanser. Helsetilstandsverdier for 15D er utledet ved lineær regresjon. Verdier for CVA fremkommer fra en tentativ transformasjonskurve foreslått av Nord 2001. For å besvare hvorvidt Legemiddelverket ivaretar hensynet av sykdommens alvorlighet, foreligger en kvalitativ gjennomgang av refusjonsrapporter. Resultatene viser at helsetilstandsverdier for EQ-5D, 15D og CVA påvirker kostnadsgevinstforholdet avhengig om intervensjonen er livsforlengende eller gir økt livskvalitet. 15D samsvarer med CVA, og resultatene er signifikante. 15D innehar tilstrekkelig evne til å komprimere helsetilstandsverdier mot den øvre delen av null-én skalaen. 15D ser dermed ut til å ivareta de politiske og samfunnsmessige preferansene for prioritering i en større grad enn hva EQ-5D utøver. For ni av 14 analyser vil kostnadsgevinstforholdet endres ved økt nyttegevinst og gi lavere kostnad per QALY/EQALY. To av ni refusjonssaker for 15D, og fire av ti refusjonssaker for CVA overstiger grensen for betalingsvillighet på 500 000 kroner. Resultatene som foreligger viser at betalingsvillighet må vurderes ut i fra hvilken måleenhet som legges til grunn. Dette kan være QALYEQ-5D, QALY15D eller EQALY. Resultatene for den kvalitative studien viser åtte saker hvor alvorlighet er tatt til diskusjon i refusjonsvedtaket. Alvorlighetsgraden av sykdom viser at Legemiddelverket aksepterer en større usikkerhet i effektdokumentasjon i de helseøkonomiske analysene. Resultatene viser at Legemiddelverket innehar en større betalingsvillighet for sykdommer som er å betrakte som alvorlig.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLegemiddelverkets praktisering av helseøkonomiske metoder ved behandling av refusjonssøknader 2001-2009en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-14en_US
dc.creator.authorBorge, Ole Martinen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Borge, Ole Martin&rft.title=Legemiddelverkets praktisering av helseøkonomiske metoder ved behandling av refusjonssøknader 2001-2009&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28622en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122295en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Erik Nord, Lars Granumen_US
dc.identifier.bibsys113894953en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11973/4/Ole_Martin_borge_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata