Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:56:55Z
dc.date.available2013-03-12T08:56:55Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-13en_US
dc.identifier.citationNguyen, Celine. Bioaktive forbindelser i Biophytum petersianum: Etnofarmakologiske studier i Mali. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11970
dc.description.abstractTradisjonell medisin er en viktig del av helsetilbudet i Mali, og 80 prosent av befolkningen bruker tradisjonell medisin. Grunnen til dette er liten tilgjengelighet av konvensjonell medisin, og høy pris på konvensjonelle legemidler sammenlignet med inntektsnivå. Biophytum petersianum Klotzsch (syn. Biophytum umbraculum Welw; Oxalidaceae) er en ettårig plante som blir brukt av mange healere i Mali. Planten brukes mot blant annet cerebral malaria, sårheling og magesmerter. Av 38 healere intervjuet i Bamako, Siby- og Dioila-området brukte 34 healere B. petersianum i sin praksis. Av 20 ulike indikasjoner på bruk ble nevrologisk malaria, hemoroider og tykktarmslidelser hyppigst nevnt. Hele 17 av 34 healere brukte planten mot nevrologisk malaria. Dekokt av hele planten var den hyppigst oppgitte tilberedningsformen, og blandingen skulle i de fleste tilfeller drikkes, appliseres på de aktuelle behandlingsområdene eller pasienten skulle vaskes med dekoktet. I denne studien ble metanolråekstraktet av B. petersianum ekstrahert med etylacetat og butanol. Dette ga etylacetat- butanol- og vannfase. Etylacetat- og butanol-fasen ble videre separert og fraksjonert ved bruk av kolonnekromatografi (Sephadex og versaflash) og undersøkt med NMR-spektroskopi. Utvalgte fraksjoner ble deretter videre separert og fraksjonert ved bruk av kromatografi. Dette resulterte i isolerte forbindelser som ble strukturoppklart ved 1H-, 13C-, APT-, DEPT-, COSY-, HMBC- og HSQC-NMR-spektroskopi. Fra etylacetat-fasen ble 3,4-dihydroksybenzosyre isolert og identifisert. Det samme ble cassiaoccidentalin A, et sjeldent flavonglykosid, som kun er blitt rapportert en gang tidligere, fra planten Cassia occidentalis (Leguminosae). Det ble også isolert et nytt naturstoff, med antatt struktur apigenin 6-(2-propensyre). Ingen av disse forbindelsene er tidligere blitt isolert fra B. petersianum. Undersøkelse av NMR-spektra av fraksjoner fra butanolfasen tydet også på innhold av flavonglykosider. Metanolråekstraktet, de ulike fasene etter ekstraksjon, 3,4-dihydroksybenzosyre og cassiaoccidentalin A ble testet for biologisk aktivitet ved DPPH-scavenging, hemming av 15-lipoksygenase (15-LO) og hemming av xantin oksidase (XO). Utvalgte mellomfraksjoner ble også testet for hemming av XO. Metanolråekstraktet og etylacetat-fasen var gode hemmere av XO, men dårlige scavengere av DPPH og hemmere av 15-LO. Butanol- og vannfasen var dårlige XO-hemmere og inaktive som 15-LO-hemmere og DPPH-scavengere. 3,4-Dihydroksybenzosyre var inaktiv som XO-hemmer, hadde lav 15-LO-hemmende effekt og moderat DPPH-scavengeraktivitet. Cassiaoccidentalin A hadde god 15-LO hemmende aktivitet, moderat XO-hemmende aktivitet, men var en dårlig DPPH-scavenger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBioaktive forbindelser i Biophytum petersianum: Etnofarmakologiske studier i Malien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-14en_US
dc.creator.authorNguyen, Celineen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nguyen, Celine&rft.title=Bioaktive forbindelser i Biophytum petersianum: Etnofarmakologiske studier i Mali&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28658en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122236en_US
dc.contributor.supervisorHelle Wangensteen, Karl Egil Malterud, Berit Smestad Paulsen, Drissa Dialloen_US
dc.identifier.bibsys114998280en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11970/6/Celine_Nguyen_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata