Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:53:47Z
dc.date.available2013-03-12T08:53:47Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-13en_US
dc.identifier.citationTallaksen, Stine Bryn. En farmakokinetisk populasjonsmodell for takrolimus i nyretransplanterte pasienter. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11967
dc.description.abstractBakgrunn Takrolimus er et potent immunsuppressivt legemiddel som ofte benyttes i behandlingen av transplanterte pasienter. Med et smalt terapeutisk vindu, store intra- og interindividuelle variasjoner i farmakokinetikk og lav korrelasjon mellom dose og blodkonsentrasjon, er det nødvendig å monitorere blodkonsentrasjonene av takrolimus for å unngå over- eller underbehandling. Målet med denne oppgaven var å utvikle en farmakokinetisk populasjonsmodell for takrolimus i nyretransplanterte pasienter. En farmakokinetisk populasjonsmodell gir en bedre forståelse av forholdet mellom dose og blodkonsentrasjon, og kan benyttes til å bedre individualiseringen av doseringen av takrolimus. En modell med en passende kompartmentmodell, absorpsjonsprofil og feilmodeller skulle utvikles. Videre skulle ulike faktorer (kovariater) som påvirker farmakokinetikken til takrolimus, og dermed bidrar til intra- og interindividuelle variasjoner, identifiseres og inkluderes i modellen. Deretter skulle modellen valideres. Metode Datamaterialet som ble benyttet for å utvikle modellen var hentet fra 34 stabile nyretransplanterte pasienter inkludert i ulike kliniske studier utført ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. 12-timers farmakokinetiske profiler ble utført for flere av pasientene, og totalt 576 takrolimuskonsentrasjoner ble benyttet i analysen. Den ordinære formuleringen av takrolimus (Prograf®) ble administrert to ganger daglig til samtlige av pasientene. De populasjonsfarmakokinetiske analysene ble utført ved å benytte NONMEM® (versjon VI level 1.0). Resultater En 2-kompartmentmodell med 1. ordens kinetikk og lag-tid i absorpsjonsfasen ga en god beskrivelse av farmakokinetikken til takrolimus. Interindividuell variasjon ble beskrevet med eksponentielle modeller, og residual variasjon ble beskrevet med en kombinert additiv og proporsjonell modell. Kovariatanalysen viste at CYP3A5-polymorfisme og vekt hadde signifikante effekter på farmakokinetikken til takrolimus. Pasientene med CYP3A5*1/*3 hadde en høyere tilsynelatende clearance (CL/F) og tilsynelatende interkompartmentell clearance (Q/F) enn pasientene med CYP3A5*3/*3, mens økende vekt ga en økende lag-tid (ALAG). Ingen kovariater påvirket tilsynelatende sentralt distribusjonsvolum (V1/F), tilsynelatende perifert distribusjonsvolum (V2/F) eller absorpsjonshastighetskonstanten (ka) signifikant. Den interne valideringen viste imidlertid at enkeltpasienter hadde signifikante effekter på parameterestimatene, og at modellen ikke var robust. Konklusjoner Den populasjonsfarmakokinetiske analysen viste at CYP3A5-genotype og vekt hadde en signifikant effekt på farmakokinetikken til takrolimus i pasientene, men modellen var ikke robust. Et større og mer heterogent pasientmateriale bør derfor inkluderes i datasettet, og mer arbeid må utføres med modellen før den kan benyttes i klinikken.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn farmakokinetisk populasjonsmodell for takrolimus i nyretransplanterte pasienter : Utvikling av en modell for formuleringen Prograf®en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-06en_US
dc.creator.authorTallaksen, Stine Brynen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tallaksen, Stine Bryn&rft.title=En farmakokinetisk populasjonsmodell for takrolimus i nyretransplanterte pasienter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28610en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122095en_US
dc.contributor.supervisorAnders Åsbergen_US
dc.identifier.bibsys114104611en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11967/4/Stine_Bryn_Tallaksen_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata