Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:55:33Z
dc.date.available2013-03-12T08:55:33Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-13en_US
dc.identifier.citationKhorramhonarnama, Mina. 10 medisinplanter fra Burma. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11965
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har gått ut på å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter som professor Arnold Nordal samlet inn i Burma i tidsperioden 1957-1961. Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om de tradisjonelle bruksområder av de ulike plantene har vitenskapelig støtte. I tillegg er interessante kjemiske, biologiske og toksikologiske studier hos de mest studerte plantene tatt med. Det ble først og fremst foretatt litteratursøk i databasene Chemical Abstracts/Scifinder, PubMed, ISI Web of Knowledge, Google Scholar og Medline/Ovid. Søk på synonymnavn ble foretatt i plantedatabasene IPNI, ITIS og The Plant List. Det ble ikke funnet mange vitenskapelige studier for plantene Boerhavia chinensis (L.) Rottb. Og Nymphaea rubra Roxb.ex Andrews. For to av plantene Ardisia humilis Vahl, og Aeginetia indica L. ble det funnet en grei mengde med studier. For resten av de plantene, Psidium guajava L., Boerhavia diffusa L., Averrhoa carambola L., Syzygium jambos L., Barringtonia acutangula Gaerth. og Nyctanthes arbor-tristis ble en god del vitenskapelige studier funnet. Mange av dem vil støtte tradisjonell bruk i Burma og andre steder i verden. Men det er fremdeles mange interessante indikasjoner som ikke har blitt belyst. 5 av de plantene, Psidium guajava L., Barringtonia acutangula Gearth, Boerhavia dissua L., Aeginetia indica L., og Nyctanthes arbor-tristis viste en interessant bruksområde, behandling av kreft. Videre studier kan gi håp om å finne nye biologiske aktive substanser som kan benyttes i utvikling av nye legemidler mot kreft. I tillegg er det mange andre interessante biologiske egenskaper hos de plantene som gjør at videre undersøkelse av dem kan føre til at vi i fremtiden muligens kan få nytte av de påståtte egenskapene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title10 medisinplanter fra Burmaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-06en_US
dc.creator.authorKhorramhonarnama, Minaen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Khorramhonarnama, Mina&rft.title=10 medisinplanter fra Burma&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28606en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122057en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Berit Smestad Paulsenen_US
dc.identifier.bibsys114937990en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11965/4/Mina_Khorramhonarnama_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata