Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:55:32Z
dc.date.available2016-07-12T22:30:36Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-13en_US
dc.identifier.citationHalvorsen, Ingvild. Yngre personers meninger om pakningsvedlegg for reseptfrie analgetika. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11964
dc.description.abstractKrav til pakningsvedlegg for alle legemidler med markedsføringstillatelse i Norge, ble innført i 1994 med EØS-avtalen. Dette vedlegget er en kilde til legemiddelinformasjon og av den grunn ble det tillatt å selge enkelte reseptfrie legemidler utenom apotek (LUA) 1.november 2003. Det er generelt gjort få studier vedrørende personers forhold til pakningsvedleggene. Eldre og deres meninger om vedlegg for reseptfrie svake analgetika er tidligere undersøkt ved Avdeling for Samfunnsfarmasi, Universitetet i Oslo. I denne studien tar vi derfor for oss hva yngre personer mener om disse vedleggene, og sammenligner resultatene med de funnet i studien med de eldre. Metoden som ble benyttet var fokusgruppeintervju. Atten personer mellom 18 og 25 år fra Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo deltok som informanter. Enkelte reseptfrie analgetika og deres pakningsvedlegg ble forelagt informantene ved fokusgruppeintervjuene. De yngre informantene fortalte at de ikke alltid leser pakningsvedleggene for reseptfrie svake analgetika, på grunn av følelsen av liten nytteverdien av informasjonen nedskrevet. Reseptfrie legemidler ble også av informantene vurdert å være mindre farlige å innta enn reseptpliktige legemidler. Signaleffekten salg utenom apotek har på personer ble sagt å være grunnen til dette. Det ønskelige var blant annet farger, tydelige overskrifter og illustrasjoner for å gjøre pakningsvedlegget mer interessant å lese. Det ble funnet både likheter og forskjeller i de eldre og de yngre informantenes meninger. Alle informantene fortalte at de leser pakningsvedleggene i noe varierende grad, men av to helt forskjellige grunner. De eldre informantene synes skriftstørrelsen er for liten, mens de yngre føler de ikke har behov for all informasjon som blir opplyst om i vedleggene. Ønsket om å lese vedleggene er stor blant de eldre for en oversikt over forsiktighetsregler, bivirkninger og mulige interaksjoner. Det ønskelige var å se disse, samt innholdsstoffene, opplyst om tidlig i vedlegget, mindre bruk av faguttrykk og mindre detaljer rundt virkningsmekanismen. Studien viser at både yngre og eldre personer ønsker forandringer i de nåværende pakningsvedleggene for reseptfrie svake analgetika. Forbedringer som ønskes vil kunne gjøre vedlegget mer tiltalende samt enklere å lese, noe som vil kunne øke andelen som får nyttiggjort seg av pakningsvedleggene for disse legemidlene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleYngre personers meninger om pakningsvedlegg for reseptfrie analgetika : En fokusgruppestudie med studenter fra Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-05en_US
dc.creator.authorHalvorsen, Ingvilden_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Halvorsen, Ingvild&rft.title=Yngre personers meninger om pakningsvedlegg for reseptfrie analgetika&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28605en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122056en_US
dc.contributor.supervisorElse-Lydia Toverud, Åse Ertesvågen_US
dc.identifier.bibsys11413748xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11964/5/Ingvild_Halvorsen_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata